نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 39145
تاریخ انتشار: 16 ارديبهشت 1393 - 10:24
متأسفانه امروز علي رغم رد اين فرقه، با دلايل محكم، باز هم افرادي هستند كه از پشت پرده سران اين فرقه و هدف تشكيل آن بي خبر هستند و فريب آن را مي خورند.
به گزارش ادیان نیوز، هنگامي كه در عهد صفويه ، شيعه اماميه در ايران رسميت يافت، فرقه هاي صوفيه كه اكثراً سني بودند رنگ عوض كرده، اظهار تشيع نمودند از جمله اين فرقه ها «طريقه نعمت اللهيه» است. اگر چه بنيانگذاران اين سلسله سني بودند اما خود را به رنگ شيعه در آوردند و در نتيجه كلمه «عليشاه»، مضاف اليه القاب طريقتي مشايخ و اقطاب اين سلسله شد.

دکتر جواد نوربخش - درویش گنابادی

فرقه ی نعمت اللهيه در سير تاريخ به پنج فرقه تقسيم مي شود كه هر فرقه خود را ناجي و ديگران را گمراه تصور مي كرد. از جمله آنها سلسله گناباديه بود كه در عصر قاجار بعد از رحمتعليشاه به طاووس العرفا ( ملقب به سعادتعليشاه ) دست ارادت دادند . پس از او در سال 1281 ه.ق سلطان عليشاه گنابادي جانشين او گرديد از اين رو به نام سلسله گناباد شناخته شدند .

از آن زمان تاكنون و طي سال هاي گذشته صفحه هاي جديدي از جنايات و پليدي هاي فرقه دراويش نعمت اللهي كه مركز آن در شهر بيدخت شهرستان گناباد است باز شده است. از همكاري هاي گوناگون با ضد انقلاب ها گرفته تا پاره كردن رساله هاي علميه شيعه و تجاوز به دختران .

متأسفانه امروز علي رغم رد اين فرقه، با دلايل محكم، باز هم افرادي هستند كه از پشت پرده سران اين فرقه و هدف تشكيل آن بي خبر هستند و فريب آن را مي خورند.

متن زير صحبت هاي يكي از اعضاي خانواده هاي دراويش است كه از فرقه ی دراویيش نعمت اللهي، ضربه ديده و چند سال پيش عليه «نوربخش» شكايت كرده بودند.

ما يك خانواده 15 نفره بوديم كه همگي به نوربخش اعتقاد داشتيم. از پدرم گرفته تا خود ما درويش بوديم و روي هم رفته 180 سال سابقه درويشي داشتيم و در يافتن حق و حقيقت مصرّ بوديم. دكتر نوربخش از نظر ما كه از بچگي در خانقاه بزرگ شده بوديم، يك مرد عالي قدر، دانشمند بزرگ، عرفاني، جوانمرد، فاضل، يك مرد خداپرست كه هر لحظه اش در نظر ما به خدمت صرف مي شد، بود و ما با اين اعتقادات بزرگ شديم .

سلسله نعمت اللهي براي رسيدن به غايت عرفان ، هفت مرحله قائل است كه از مرحله طلب ، عشق ، وادي حيرت ، فقر و ... شروع مي شود و به مرحله فناي در الله ختم مي شود . به اين مرحله هفتم ، مرحله فنا در شيخ و جذب در شيخ و جذب در حق هم مي گويند .

در خانواده ما همه به مراحل 4و 5و 6 رسيده اند براي مثال در مرحله فقر ، ما فقر را با كمال خلوص و با تمام وجود حس كرده ايم . من يك دكتر جراح هستم كه يك ميليون دلار در سال درآمد داشتم ولي حتي كفش نمي خريدم و به خانقاه كمك مي كردم. ما تا دانشگاه پياده مي رفتيم كه پولمان را بدهيم به نوربخش چرا كه فكر مي كرديم كانون محبت ، عرفان ، حقيقت و انسانيت است .

هميشه مي رفتم پيش دكتر نوربخش و از حق سؤال مي كردم . طوري شده بودم كه از فقر مغزي من استفاده مي كرد و به يك رباتي تبديل شده بودم كه هر چه مرشد مي گفت، همان بود، چون و چرا نداشت ، هر چه مي گفت همه خانواده در اختيارش بوديم .

پدرم كه فوت كرد به من دستور داد كه به جاي ديگري نقل مكان كنم . خواهر كوچكترم را كه 18 سال داشت با خودم بردم . او گريه مي كرد ، خوب پدر از دست داده بود . چشم مرشد كه به خواهرم افتاد گفت اين عروس من بشود من مي خوام خواستگاري كنم . او را درويش كردند . آن موقع مي گفتم چه از اين بالاتر ، فردي روحاني مل نوربخش پدر شوهر خواهر كوچكم باشد كه من به عنوان فرزندم بزرگش كرده بودم ، چه افتخاري از اين بهتر و بالاتر .

پس از چندي ما به آمريكا برگشتيم . ترتيباتي داده شد كه خواهرم بيشتر به حضور نور بخش برسد . اين بار با مادرم رفتيم پيش نوربخش. طي اين مراسم و مراحل ، نوربخش مرتباً با خواهر من تماس داشت . دو سال از آن جريان گذشت و خواهر من سال آخر مهندسي بود كه يك جوان ديگر هم آمد خواسگاري اش ، جوان بسيار ثروتمندي كه هفت ميليون دلار مهريه براي خواهرم تعيين كرد . خواهرم هم بدش نمي آمد . من و مادرم زنگ زديم به نوربخش و قضيه را بيان كرديم ، گفت: دختر را بياوريد نزد من تا با او مشورت كنم . ما دسته جمعي خواهرم را به نيويورك برديم . من هيچ وقت فكر نمي كردم كه نور بخش از كمر به پايين حس داشته باشه ، هميشه ناله مي كرد كه پاهايم كار نمي كند و از كمر به پايين فلج است ، حس ندارد . وقتي دختر چهارده پانزده ساله ما ، خواهر 18 ما مي رفت به اتاق نوربخش ، فكري به مغزم نمي رسيد ، براي همين هم الان دارم مي سوزم .

خواهرم را صدا كرد . وقتي خواهرم آمد گفت قلبم مي زند ، دارم مي ميرم ، سرم را گذاشتند در ميدان مغناطيسي ، انگار اين عكس هاي روي ديوار از تو قاب ها در مي آيند ... من دكتر احمق ، نمي فهميدم كه آن پشت به او دارو دادند .

سه روز گذشت وقتي خواهرم را برگردانديم به شهر خودمان ، تو حال خودش نبود ، هر چه سوال مي كرديم چيزي نمي گفت ، چيزي يادش نبود . يادش نمي آمد چه اتفاقي برايش افتاده بود ، هيپنوتيزم شده بود . به مرشد زنگ زدم گفتم خواهرم از موقعي كه آمده خانقاه به حال خودش نيست . گفت : جذب حق شده . گفتم : جذب حق چيست ؟ گفت : آخر تو كه نمي داني ، تو به اين مرحله نرسيدي ، او به مرحله خدا رسيده است . گفتم : جذب حق را برايم توضيح بده ، گفت الان كه نمي توانم بگويم ، يك عده اطراف من نشستند و بايد بيايي خانقاه برايت بگويم .

خواهرم را برديم پيش دكتر هاي مختلف ، همه مي گفتند : نمي دانم چه مشكلي دارد. از اين دكتر به آن دكتر ، به مرحله اي رسيد كه او را برديم پزشك قانوني ، آنجا از يك متخصص كالت دعوت كردند كه بيايد مشكل او را بفهمد و درمان كند.

خلاصه بگويم به اين نتيجه رسيدم كه دكتر نوربخش ، رهبر سلسله نعمت اللهي در اين راه تكنيك هاي صد هزار ساله دارد. اينها مراسمي دارند كه از مرحله اول و دوم از مريدان از جمله ما از نظر جسمي و مال و ... كار مي كشند ، ما هم مي گفتيم در راه خدا بايد جان داد ، ولي اين نبود . حالا گفتند كه اين خانم يعني خواهر من به مرحله هفت رسيده ، چيزي كه تمام شرق و غرب مي خواهند بدانند كه چيست ؟ مرحله حق درويشي و عرفان چيست ؟ آري مرحله هفت فناي در الله است! چيزي كه اسلام قولش را نمي دهد. اسلام مي گويد دو ركعت نماز بخوان به بهشت مي روي ولي عرفان قول مي دهد كه اگر تو به دستورات من عمل كني به مرحله هفتم ، مرحله لقاءالله كه انسان كامل است مي رسي . حالا مي گفتند كه خواهر من به اين مرحله رسيده است .

دكتر هاي متخصص كل ، كساني كه متخصص اين كار بودند گفتند اين دختر را وقتي بردند به آن اتاق ، به مدت چند روز دارو دادند، چند روزهيپنوتيزم كردند. مي برند آنجا و چند روز رويش كار مي كنند . طبق مراسم جذب حق كه جزء آداب خانقاه هست در پستوي خانقاه ، دختر ها وپسر هاي عزيز ما را مي برند و اين بلاها را سرشان مي آورند و چنان آنها را مي ترسانند كه اگر جايي راز حق كشف شود روح تو در اين دنيا و آن دنيا به عذاب در مي آيد . اينها لقاءالله را به لجن كشيدند . يك عده حقّه باز به اسم خدا، خانقاه باز مي كنند و جوان هاي ما را ، عزيزان ما را مورد تجاوز قرار مي دهند .

منبع: ماهنامه شفافيت، شماره سی و ششم، مهرماه 1391، صفحه 58

انتشار یافته: ۴۳
در انتظار بررسی: ۲۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
سید محمد مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
9
11
من از توضیحات ایشان متوجه نشدم چه بلایی سر خواهر ایشان آمده است.در ضمن اگر به گفته ایشان همه جوانها را میبرند در پستو ورویشان کار می کنند ،چرا اطلاعی از اینگونه افراد منتشر نشده؟یا شده ما بیخبریم.در مجموع موضوع به نظرم مشکوک می آید.اگر قدری من را روشن کنند ممنون می شوم.
پاسخ ها
شاهین
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
منظورش از مرحله حق تجاوز جنسی به خواهرش بوده ای کیو
رضا اکبری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
2
12
سلام
سالی که مکوست از منارش پیداست!!!شما نویسنده محترم هنوز نمی دانید ایشان شیخ دراویش نعمت الهی فرقه نوربخشی هستند نه گنابادی
م .ل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
5
9
راه معلوم است ، خدا و قرآن و محمد ص و علی ع تا حجت ابن حسن مهدی عج / هرکی غیره این رفت راه شیطان رو زفته ، شک نکنید - دو منبع در عالم بیشتر نیست 1- خدا 2- شیطان / هر کی راهی که غیر از خود وجود اعظم و مبارک خدا فرموده رو برود حالا هر احد ناسی باشه میخواد باشه راه بی راهه ی شیطان رو رفته ست / آخه چقد حماقت ؟ آخه به عقل درنمیابید خدا با مردم از طریق پیامبران و قرآن و دگر کتب آسمانی حرف زده ؟ آخه چقدر حماقت .. واقعا هم همینطوره دو رکعت نماز بخون آدم خوبی باش لازم نکرده آپولو هوا کنی ... واقعا تف به ذات کثیف شیطان که به طریق و شکلی و ظاهری درمیاد .
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
13
11
آخ که چه آدم های احمقی هستیدشما،دکترجراح واین همه حماقت!!!!! نوبره به خدا.مگه پیامبرعزیزازاین کارهامی کرد?این دراویش نجس رافقط بایدزنده زنده آتش زدوزمین راازوجودنحسشان پاک کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اگر حجاب از روی تو برداشته بشه خودت از دیدن خودت نحسیات و نجسیات خودتو بالا میاری
فاطيما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۸
5
10
فاميلي من نوربخشه،واي ك چقد خنديدم،دكتر جراح و اين همه حماقت ،مگه داريم مگه ميشه
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
4
12
من فیلم این ماجرا و صحبت های خانم جراح رو تو فیلم دیدم.واقعا تٱسف باربود.نفرین بر عاملین این جنایت.نفرین.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
3
17
از نویسنده محترم خواهش میکنم شما وقتی قطبی را نمیشناسید به ان سلسله مربوط ندهید قطب سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی اقای دکتر نور علی تابنده هستند و برای هیچ یک از مریدان ایشان همچین اتفاقاتی رخ نداده
پاسخ ها
دئیست
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
حالا خیلی هم فرق نمیکنه!
چه نورعلی چه جواد و چه هر ..... دیگه ای.

وقتی عقل نباشه، هیچی نیست!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
1
14
از یک طرف نوشتین نوربخش و تیتر زدین گنابادی . لطفا اطلاعاتتون را در این زمینه زیاد کنین بعد تهمت بزنین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
6
4
این ماجرا خنده نداره ل از این فرقه ها کم نیست که با داشتن چند شگرد باعث گمراهی آدمها میشود الهی عجل الولیک الفرج.
فقیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
4
4
هر کسی از ظن خود شد یار من
خدا شفاتون بده
بجای تهمت بهتره چندتا کتاب بخونین
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
5
6
این حرفها همه دروغه
امیرسالار قربانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
3
4
سلام. دوستانی که ادعا میکنن این ماجرا دروغه این فیلم رو حتما دانلود کنن. اظهارات زنی که عمرش را پای این فرقه تباه کرد.

http://gonabadnoor.com/file/film/shekaiat.Gonabadnoor.com.3gp
م ا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
0
0
سلام آداب خانقاهی همون کلیسای عصر جاهلیت قبل رنسانس /اروپایی ها نابودش کردن و پیشرفت کردن ولی تحصیل کرده های ما دنبال آداب خرافی و کثیف یک مشت مرتد میرن/فقط باید تاسف خورد و مردم رو آگاهی بخشید
مرتضی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
0
0
سلام
داداچ ( نویسنده) اشتباه میزنی....نوربخش ربطی به سلسله گنابادی نداره...
در ضمن قطب دراویش گنابادی هیچوقت نوربخش نبوده،،و در آمریکا هم هیچوقت ساکن نبوده،،، الان دکتر نورعلی تابنده ، دکترای حقوق و در ایران ساکن هستند،،
بعدش اگه این خانواده راست میگه واقعا و خواهرش مورد تجاوز قرار گرفته با ی پزشکی قانونی ساده میتونن بفهمن،،،،، مشکل همه ما اینه که خیلی زودباوریم کسی دوقطره اشک میریزه همه باور میکنن ،، خب اگه راست میگی ببرش پزشکی قانونی ثابت کن که اون فرد بهش تجاوز کرده خیلی هم ساده هست،، خودم بیلم اظهارات این خانومو دیدم، بدون هیچ مدرکی میخواد طرفو متهم کنه، خودم اون شخصو نمیشناسم ولی هرکیو الکی نمیشه گناهکار کرد،،،،
باران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
0
0
من فيلم این قضیه رو دیدم، که در اثر این اتفاقات خواهرشون از دست دادن
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
0
0
چرا تهمت میزنید این فیلم از فرقه نوربخشی است و هیچ ربطی به سلسله گنابادی ندارد جرا به شیخ سلسله گنابادی انرا میچسبانید!!!!!!!!!!!!!!!!
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
1
0
به نظرتون گوش ما درازه؟ حداقل طوری بنویس که داستان واقعی به نظر بیاد. کلا فیلمنامش مشکل داره.
شر
|
United States
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
1
2
لطفا به خاطر اینکه مخالف دراویش نعمت الهی هستید که مخالف منافعتون هستند مطالب غیر مستند نزارید جریان حلاج بن منصور رو تکرار نکنید و بیخودی به دار نکشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
0
2
اینها یه عده بیکار تن پرورند. دروغگو و تظاهر به دین میکنند. من بین حدود 100 نفرشان زندگی میکنم. خیلی کثیفند و هیچگونه دینداری در آنها دیده نمیشود.
دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
1
کسی نمیتونه در این موارد نظر بده چون از حقانیت آن بی خبره
پس لطفا با دم شیر بازی نکنین، و در مورد چیزی که درش علمی ندارین مداخله نکنین، سهوا یا عمدا کسیرو که شناختی از ایشان ندارین مورد تهمت و توهین قرار ندهید.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
0
0
چرت نگو، چرا تمام مخالفین این حکومت مشکل جنسی دارن؟
احسان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
1
0
والا من به نظرم این نویسنده که اینو نوشت از یه جا دیگه ضربه خورده اومده اینجا داره سر دراویش خالی میکنه.برو رو به خدا بیار یه خورده بهت عقل بده
محمود
|
United Kingdom
|
۰۶:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
0
بنده که آقای نوربخش را نمیشناسم اما میدانم فرقه های بسیاری منصوب به نعمت الهی هستند و فرقه گنابادی از فرقه نوربخش جداست و از آنجا که در ویکی پدیا خواندم مرحوم نوربخش بعد از انقلاب مهاجرت نموده و در سال 87 فوت نموده و منشاءِ خدمات بسیاری بوده.
اراز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
0
1
خدا تمام کسایی رو که به اسم خدا و پیغمبر ملت رو گمراه میکنن لعنت کنه ....اون احمق هایی هم که کلاه سرشون میره واقعا ابلهند.راه رسیدن به خدا کاملا واضح و شفافه دیگه درویشی چه صیغه ایه...عقل که نباشه جون در عذابه
مریمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
0
1
کاملا مشخصه که راه و روششون اشتباه ما مسلمونیم آیین و کتاب داریم نیاز به شرو ور دراویش نداریم تکلیف خودتونو مشخص کنید اگه مسلمونیدذپیامبر دارید با کتاب اسمانی دیگه چه نیازی به شیخ دارید؟ این فیلمه هم کاملا درسته الکی طرفداری نکنید.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
0
0
1400 سال پیش قرآن حجت را بر انسان ها تمام کرد به جای مراجعه به این فرقه های شیطانی به قرآن مراجعه کنیم که بعد از آن معجزه ای اتفاق نیفتاده نور بخش یا هر کسی که به دنبال ایجاد فرقه هستن مفسد فی الارض هستن و باید اعدام بشن
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
0
1
واقعا متأسفم براي دوستاني از چنين گروه هاو.فرقه هايي حمايت ميكنند. با قرآن و سنت هيچ نيازي به درويش ومريد بازي نيست اينها همه دكاني است براي گرفتن پول و روح.مردمي كه عقل ندارد
حق جو
|
United Arab Emirates
|
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
1
0
درود بر حق جویان
از طرفی نوشته شده سلسله گنابادی
بعد گفته شده قطب نوربخشی این یعنی چاه کندن بهر کسی ولی گفته اند
چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی
من هیچی در مورد اینها نمی دونم ولی می دونم حافظ در مورد درویشان خیلی بزرگوارانه صحبت کرده ( مایه محتشمی خدمت درویشان است )
و گفته که قارون با آن همه ثروت که داشت به دلیل تهمت زنا به حضرت موسی که از بزرگترین دراویش هست مورد غضب خدا قرار گرفت وبا تمام دارایی توسط زمین بلعیده شد .
پاسخ ها
زهرا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
والا تا اونجا که می میدونیم حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم هستن نه از دراویش حالا شما بگو حافظ بیشتر از قرآن سندیت داره...
حمید
|
Germany
|
۰۲:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
اون درویش که حافظ میگه و اون زمان با حالا متفاوته ، طریقت درویشی و اهل حق بودن اون زمان موضوعیت داشته ،الان چون موضوعیت نداره بخاطر واضح شدن خیلی حقایق ،اینها به انحراف و در و دکون میفتند ،البته نه همشون . به هر حال اهل تصوف در تاریخ با الان فرق داره ،
عمار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۳۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
ول کنید نعمت الهی و نوربخش و درویشی و... حق رو با قرآن و روایات تشخیص بدید.
پیامبر: علی حق و است و حق علی است
آیا رفتار و سنت دراویش مورد تایید قرام و روایات پیامبر و ائمه هست؟
پیامبر: اسلام به ۷۳ فرقه میشود که یکی از آنها حق است.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
اول سلام دوم اینکه واقعا ابله هستن ونادان وکسانی که پافشاری به حق بودن این کذابان گرگ صفت میکنن احمق وبی دین و ایمان به خدا هستند.سوم اینکه ابله نادان منظور از درویش جناب حافظ کسی است که قناعت میکنه نه اینکه از خودش دین درمیاره بی سواد.چهارم اینکه گنابادی و نوربخش ونعمت الهی و صوفیه نداره هر کس جزدین اسلام،قران،پیامبروامامان برحق ونایب امام چیزه دیگری مثل این فرق من در اوردی کفر گو وکذاب بپرستد از دین خارج شده وبه دستور خداوند در قران کشتنش حلال ومحارب با خداست.پس دست از کفر برارید تا با لشگر اسلام وعذاب الهی شما را به درک نفرستادیم.خداوند با مومنان ولشگر حق است نه با شما شیطان پرستان
سامان
|
United States
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
شما برو نماز خوندن ریس فرقه نور علی تابنده و نماز خوندنشونو ببین همه چی دستت میاد
پناه بر خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
من فیلمشو دیدم خدا لعنتشون کنه هر کسی رو که با قوانین من درآوردی حالا چه از طریق عرفان چه سلفی گری مردم رو گمراه می کنه قوانین الله مشخصه و ما از قرآنمون آموختیم که هیچ کس تا لحظه مرگ از شر شیطان در امان نبوده و مصون نیست
نمی دونم چطور اینقدر راحت به این اشخاص اعتماد می کنند در حالیکه هیچکس معصوم نیست و این افراد خیلی تابلوند
شیطان اول از راه خوب و درست وارد میشه بعد کم کم به بیراهه می کشونه
نورا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
0
0
فعلا که دیشب تو گلستان 7 پاسداران تهران دست پلید دراویش خبیث به خون 5 سرباز جوون وطن آغشته شد و روسیاه دو عالم شدن...لعن و نفرین بر داعشیهای وطن دراویش تحت نفوذ نورعلی تابنده و جواد نوربخش
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
0
0
بذار خیالتان را راحت کنم تمام مدعیان دین و نیابت خدا در زمین از کشیش ها و خاخام ها بگیر تا آخوندها و مفتی ها و دراویش یه مشت مفتخور شارلاتان دروغگو هستند
فرهاد
|
United States
|
۱۹:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
0
0
همه ی ادیان و فرق پر از خرافات و اراجیفند فرقی نمیبینم بین این فریب و فریب شفا دادن امازاده ها
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
0
0
همین که مخلوق خداوند رو با اسم قطب و پیر و مرشد، تقدیس می کنند، قبح عمل بزرگی دارند و نشان گمراهی؛

از طرف دیگر کسانی که میگن کتاب بخونین، کتاب بخونین، بهتره سری به تاریخ پیدایش تصوف و زمینه های شکل گیری آن بزنند که سند بنده کتاب ذبیح ا... صفا هست و کتاب های متقن دیگر، که می گویند دلیل شکل گیری تصوف هجوم بیگانگان و تسلط آن ها بر حکومت و ظلم و ستم در روزگار بوده و عده ای به دلیل این که احساس سرخوردگی از اوضاع زمان می کردند و قدرتی برای تفریح و زندگی انسانی نداشتند، روبه تصوف و صوف پوشی و تظاهر به زهد و بی رغبتی به دنیا می نمودند؛

در مورد اعمال خارق العاده ای هم که انجام می دهند مانند رد کردن سیخ از لب ها و.... باید عرض شود که این اعمال در حال غیرطبیعی آن ها که بیش تر با استعمال مواد روان گردان و از خود بیخود شدن صورت می گیرد.

صوفیان معتقدند که نباید ظاهر پرستی و ریا داشته باشیم، اما خودشان ام الریا هستند، مثلا میگن ما سبیل خود را بلند میکنیم و فلسفه اش این است که روی لب های ذکرگوی ما را بگیرد تا ریا نشود ما ذکر میگیم؛ خود این سبیل نشان ریاست؛ فاعتبروا یا اولی الابصار
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
0
0
انسان عقل و شعور داره هرجا حسی بهت دست داد و باعث شد خدا رو بهتر حس کنی اونجا رو ول نکن من نمازمو ، احساس رهایی و عاشقی و .....توی مسجد پیدا نکردم خانقاه و تصوف باعث شد لحظه ای از یاد خدا نرم تصوف شفقت به انسانها رو به من آموخت .هرکس به حال خود به هر زبان و هرمکتب عاشقی کرد همون درسته ...داستان موسی و شبان که یادتونه.....یا حق
لالا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
هرجا صحبت از من و منیت بیاید بدانید حتی اگر نام عرفان بر آن باشد چراگاه شیطان است.
اولیا خدا اصلا خود را ندیدند و نمی بینند.
چه رسد که بیایند و بگویند بیا تا ما تو را به حق برسانیم.
اصلا مایی وجود ندارد. منی وجود ندارد.
همه بنده خداییم و الله هوالغنی الحمید.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: