شهرهای مختلف هند روز پنجشنبه شاهد تظاهرات خشونت آمیز هندوهایی بود که علیه نمایش یک فیلم تاریخی درباره مسلمان شدن یک ملکه هندو در این کشور اعتراض داشتند.
توسط روحانی شیعه؛
جوان هندو با گفتن شهادتین توسط دبیر مجلس وحدت مسلمین سند مسلمان شد.
سمینار «روز حسین» با حمایت خانه فرهنگ ایران در بمبئی و همکاری مؤسسه «منشن یونتی حسینی» هند در «مومبرا»ی بمبئی، برگزار شد.
ناگندرا سینگ تومار، رهبر سازمان جوانان هندو ادعا کرد اگر جمعیت مسلمانان با نرخ کنونی ادامه یابد، هند تا سال ۲۰۲۷ یک کشور اسلامی خواهد شد.
ابراهیمی‌ترکمان؛
بشر در پاسخگويي به نيازهاي مادي خويش در طول يكصد سال گذشته، تلاش‌هاي فراواني كرده و موفقيت‌هاي زيادي را كسب كرده است. به ويژه در پنجاه سال اخير و با دستيابي به فناوري‌هاي نوين، توانسته سرعت را به طور شگرفي در بسياري از امور افزايش دهد؛ اما با اينهمه در دستيابي به خواسته‌هاي معنوي نه تنها پيشرفت چنداني حاصل نكرده است؛ بلكه در برخي از موارد پسرفت‌هاي زیادی نيز داشته است.
جشن باستانی دیوالی باری دیگر از راه رسید. دیوالی یا به‌عبارت‌دیگر، جشنوارهٔ نور یکی از اعیاد مهم هندوها، سیک‌ها و جین‌هاست که در هندوستان و اقصی نقاط جهان جشن گرفته می‌شود. در حقیقت، این مراسم جشن پیروزی نور بر تاریکی، خوبی بر بدی، دانش بر جهل و امید بر ناامیدی است.
نیازمندیها