نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 69314
تاریخ انتشار: 15 دی 1393 - 08:26
محبوب عليشاه قبل از شاهي که حق انتخاب جانشيني خود را نداشته است، مگر بگوييم بعد از شاهيبه فکر جانشيني افتاده است و هنوز به منزل بصيرت قلبي نرسيده مي گوييم روز اول شاهي محبوبعليشاه پيشنمازي شما را صادر کرده طي دو تا ده روز اجازه شيخي داده شده و درمجموع طي 40 روز هم جانشيني شما را ...
ادیان نیوز:  درصفحه 13 جزو گفته ايد محبوبعليشاه با بصيرت قلبي خويش فرمان جانشيني عرفاني براي من نوشتند.
 بازهم از رويه استدلال بحث را شروع مي کنيم، محبوبعليشاه قبل از شاهي که حق انتخاب جانشيني خود را نداشته است، مگر بگوييم بعد از شاهيبه فکر جانشيني افتاده است و هنوز به منزل بصيرت قلبي نرسيده مي گوييم روز اول شاهي محبوبعليشاه پيشنمازي شما را صادر کرده طي دو تا ده روز اجازه شيخي داده شده و درمجموع طي 40 روز هم جانشيني شما را صادر نموده است.

 بگذريم از اينکه ازعدد 40 استفاده شده تا از نوع اربعين هاي کليمي حضرت موسي محسوب شود ولي جانشيني شما همان روز اول مطرح گرديده است.
 مشکل اينجا بوده که روال عرف مي بايد در نظر گرفته شود و قبل از جانشيني اجازه هاي پيشنمازي و شيخي صادر شود و نهايتاٌ صورت مسئله که نمادين مي باشد.
ولي چون راهي وجود نداشته طول مدت ساليان دراز که در فرقه سنت بوده و حتي در فرقه هاي موازي فرقه نيز سنت مي باشد به 40 روز تبديل شده وحال مي رسيم به بحث بصيرت قلبي ، باتوجه به استدلال فوق که ثابت نمود از روز اول شاهي محبوبعليشاه هدف شاهي شما بوده است.

 ظرف روز اول شاهي فرصتي براي حضور بصيرت قلبي نيست که ايشان از آن استفاده نمايند چرا که فوت پدر محبوبعليشاه برايش ضايعه بوده و قدرت تصميم گيري نداشته است، پس معلوم مي گردد نه تنها بصيرت قلبي درکارنيست که اجباروتهديد درکار بوده ، اول شاهي شما را امضاء نمايد بعداٌ خودش شاهي بکند، خدا مي داند شايد عمرکم  ايشان هم مربوط به همين شاهي شما بوده است که درميان دراويش مرگ او را به گردن دشمن فرضي انداختند.

درادامه صفح 10 سخنراني اتان گفته ايد من قبول کردم و گفتم فقط به خاطر رفع نگراني شما مي پذيرم و از ايشان خواهش کردم اين مسئله محرمانه في مابين بماند  حتي فراميني هم که مي نويسيد محرمانه بماند از اين رو اجازات نماز و دستگيري و جانشيني را که نوشتند عده کمي خبردار بودند.
 بازهم بر مي گرديم به غديرخم و اينکه رؤساي فرقه اتان مدعي جانشيني علي (ع) به استناد همان غدير مي باشند و گفته صفحه 10 شما را با اين محور محک مي کنيم.
هرآنچه محرمانه ها بين حضرت محمد (ص) و علي (ع) وجود داشت به همان غدير ختم گرديد و آشکار بودن غديرحاصل همان محرمانه ها بود و آشکاربودن غديريعني آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
آشکار بودن غدير يعني خط بطلاني برهمه محرمانه هاي فرقه اي که با مصلحت ها و به حفظ منافع خود و خانواده خود مي انديشند و آشکار بودن غدير يعني جلب اعتماد توده مردم و آشکار بودن غدير يعني شفاف بودن با توده مردم.

 لذا جنابعالي از چه باک داشتيد که مسئله محرمانه بماند، شما با رنگ تواضع و ابراز نوعي فروتني ميخواهيد غيبت مصاديق محرمانه را موجه و وزين جلوه دهيد ، مگر نه اينکه شما متخصص و کارشناس امر حقوق مي باشيد و علم حقوقي شما را مکلف مي کند که در آن مقطع مسئله شهادت و شهود را در نظر مي گرفتيد و چون خلاف علم عمل نموده ايد مستوجب حساب الهي خواهيد بود که همانا خداوند مي فرمايد، به هرکسي که علم تفضل نمود رعايت موازين همان علم را براو تکليف مي نمايد و در صورت عدم رعايت مواخذه خواهد فرمود.

حد انتظار از جنابعالي اين است که چنانچه مردم مي بايد از بده بستانهايي که در درون فرقه وجود دارد دور بمانند حداقل اعضاء فرقه که حق دارند به محرمانه ها اشراف داشته باشند و بزرگان فرقه حداقل موضوع چگونگي را براي آنها صادقانه وسالم باز نمايند.
منبع: محاکمه
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت