نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 70028
تاریخ انتشار: 25 دی 1393 - 15:59
هرمز شریعت و دیگر همکارانش در شبکه سون نشان دادند که انتخاب این نام با ایدئولوژی اشغالگران سرزمین فلسطین یکی است و آنها نیز همنوا با رژیم کودک کش اسرائیل خواستار دولت سرزمینی یهود را دارند
ادیان نیوز: شبکه سون یکی از رسانه های تبشیری است که توسط  هرمز شریعت پناهی سه سال قبل راه اندازی شد. وی در خانواده ای رشد کرده که سابقه عضویت و فعالیت در گروهک منحله رجوی داشته و حتی برادر کوچک ترش به نام هرمز در به شهادت رساندن یکی از نیروهای انقلابی نقش مستقیم دارد. وی که در این خانواده متزلزل رشد و نمو یافته بود پس از رسیدن به سنین نوجوانی در پی ارتباط نامشروع با همسر برادرش همایون یعنی میترا (دانل) به مسیحیت صهیونیستی گروید و از همان ابتدا سرسپردگی خود را به اربابان خود نشان داد. وی در پی خروج از ایران پس از آنکه مدتی در شبکه های سلطنت طلب و همچنین شبکه محبت از دیگر شبکه های مسیحی فعالیت می کرد به دنبال اختلاف با مدیران این شبکه از آنجا خارج و  از ژانویه 2012 شبکه هفت را تاسیس کرد. هرمز شریعت پیش از تاسیس شبکه ماهواره ای هفت، عضو کلیسای ایرانیان، سازمان سفیران مسیح هم بوده است. نکته قابل توجه این است که هرمز نه تنها با مدیران محبت بلکه با مسئولین سازمان سفیران مسیح هم درگیری بسیاری داشت. اما سئوال این جاست که چه شد این فرد چنین نامی را برای شبکه خود برگزید. رسانه های وابسته به اردوگاه صلیبی سعی کردند تا بر دلیل واقعی این امر سرپوش گذارند  و با مصاحب های ساختگی به دنبال انحراف دهنی مخاطب از دلیل اصلی انتخاب نام "سون" را داشتند. اما کمی آشنایی با باورهای مسیحیان صهیونیست علت را به خوبی نشان می‌‌دهد.
مسيحيان صهيونيست به حصول هفت مرحله براي پايان جهان و ظهور مجدد مسيح، براساس نوشته هاي كتاب مقدس و تفاسيري كه نموده اند، اعتقاد دارند، آن مراحل عبارتند از:

1. بازگشت يهوديان به فلسطين.

2. ايجاد دولت يهود در آن سرزمين.

3. موعظه شدن انجيل در بني اسرائيل و ديگر مردم دنيا در تمام نقاط.

4. سرور و تعنم مؤمنان بر كليسا و ربوده شدن آنها به بهشت (Rapture).

5. دوران فلاكت و ظلم و مصيبت عظيم به مدت هفت سال و نبرد با پيروان دجال (Anti-Christ).

6. وقوع جنگ هرمجدون (آرماگدون) در صحراي مجدّد (ماگيرو) در اسرائيل.

7. شكست لشكريان دجال و استقرار پادشاهي مسيح. پايتخت اين پادشاهي اورشليم خواهد بود. اين حكومت توسط يهودياني كه به مسيح پيوسته و مسيحي شده اند، اداره خواهد شد.

بررسی این هفت مرحله به خوبی نشان می‌دهد که چرا هرمز شریعت پناهی با سابقه عضویت و همراهی با معاندین انقلاب اسلامی این نام را برای شبکه خود برگزیده است. در واقع او با انتخاب این نام باردیگر سرسپردگی به صهیونیست ها را به خوبی اثبات و نشان داده است. درواقع هرمز شریعت و دیگر همکارانش در شبکه سون نشان دادند که انتخاب این نام با ایدئولوژی اشغالگران سرزمین فلسطین یکی است و آنها نیز همنوا با رژیم کودک کش اسرائیل خواستار دولت سرزمینی یهود را دارند و به پیروی از این خواسته با هر نیرویی که در مقابل این آرزوی نامشروع ایستادگی کند دشمنی دارند. بی گمان متناسب با همین موضوع است که شبکه سون و به ویژه هرمز شریعت سعی دارند تا در شبکه خود نوعی ایران هراسی را حکمفرما کنند. چنان که چندی قبل در گفتگویی سعی کردند چنین القا کنند که دست یابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای تهدیدی برای کشورهای همسایه و حاشیه نشینان خلیج فارس است. در حالی که وی در مدت جنگ غزه و حملات صهیونیست ها سکوتی تلخ را برگزیده بود.

نکته ای که در این میان به چشم می‌آید اصرار این شبکه در القا شبه‌ ایران هراسی است. ضمن اینکه رفتارهای هرمز و سایر همکارانش در شبکه فوق حتی با کتاب مقدس و باورهای مسیحیت راستین در تضاد کامل قرار دارد که نمونه آن برنامه ای بود که در خصوص همجنس گرایی بر روی آنتن رفت و یا صحبت های یکی از همکاران او به نام کامیل نوایی درباره شفا و آزادی که به شدت توسط سایرین نقد و حتی کامیل نوایی به جادوگری و خرافه پراکنی متهم شد. به این ترتیب می توان گفت هرمز شریعت و همکارانش در شبکه سون خوش خدمتی به صهیونیست ها را بر هر چیز دیگری ترجیح داده‌اند. رویکردی که سایر باورمندان به مسیحیت صهیونیستی هم بدان اعتقاد دارند و نگاهی به تاریخچه مسیحیت صهیونیستی آن را روشن می‌کند.

تاريخچه پيدايش صهيونيسم مسيحي:
پيدايش اين طرز تفكر به قبل از تشكيل دولت اسرائيل و حتي قبل از ظهور جريان فكري يهوديت صهيونيستي باز مي گردد. با ترجمه كتاب مقدس به زبانهاي مختلف و در دسترس بودن آن براي تمامي آحاد جامعه، برخي با مطالعه و تحقيق و تفسيري كه به عمل آوردند، روي مطالب مربوط به آخرالزمان و علائم آن متمركز شده و در صدد تحقق آن علائم براي سرعت بخشيدن به ظهور مجدد مسيح برآمدند. اين نظر كه تشكيل دولت يهود در فلسطين نشانه بازگشت مسيح خواهد بود، اولين بار توسط «اُليور كرمول» (Oliver Cromwoll) و «پاول فلگن هاور» (Paul Felgenhaver)، از رهبران پروتستان هاي قرن 17 م مطرح گرديد.

در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، مسيحيان پروتستان جهت تشكيل دولت يهودي در فلسطين و تحقق پيش گوئي هاي كتاب مقدس، پيشنهادهايي را مطرح كردند. در سال 1848 م «واردر كرسون» (Warder Cerson)، كنسول امريكا در قدس، با حمايت و كمك صهيونيست هاي مسيحي، در «وادي رفائيم» يك اقامتگاه و محله يهودي نشين ايجاد كرد. و در سال 1818 م «ادوين شرمن واليس (Edwin Sharman Wallas) كنسول آمريكا در فلسطين گفت:

مردمي كه منتظر سرزمين موعودند به محض تأمين شرايط زندگي و تأمين امنيت به اين سرزمين خواهند آمد، يا بايد اين امر را به جا آورند و يا بي ارزش بودن پيش گوئي هاي كتاب مقدس را بپذيرند.

دولت انگليس نيز تحت نفوذ مسيحيان صهيونيست، توسط كنسولگري خويش در قدس، تمامي يهوديان فلسطيني را علي رغم اينكه شهروندان دولت عثماني بودند، تحت زعامت خود قرار داد.

اما آنچه باعث استحكام عقيده «مسيحيت صهيونيستي» و رواج آن شد حمايت يهوديان و صهيونيستهاي يهودي بود. آنان توانستند با حمايت از اين جريان فكري به اهداف مهمي دست يابند. از جلمه:

ـ به زير كشيدن كليساي كاتوليك، يعني كانون بزرگ خصومت و دشمني عليه يهود، از اريكه قدرت و بزرگ نمودن پروتستانها در مقابل آنها.

ـ فراهم ساختن روند يهودي سازي در سرزمينهاي اشغالي.

ـ ايجاد اشتياق و علاقه در ميان عموم مسيحيان نسبت به تشكيل دولت اسرائيل، و حمايت از آن.

هم اكنون جريان مسيحيت صهيونيستي با اعتقاد به اينكه يهوديان و اسرائيل به بهترين صورت، قادر به اجراي برنامه هاي خدا در سرزمين موعود و آماده ساختن شرائط بازگشت دوباره مسيح، هستند پايگاه ها و تشكيلات زيادي را براي حمايت از اسرائيل تأسيس نموده اند كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1. كيش ابراهيم (Abrahamic Faith)

2. جنبش مسيحي براي اسرائيل (Christian Action For Israll)

3. تشكل مسيحيان دوستدار اسرائيل (Christian Friends For Israll)

و بسياري شكلهاي ديگر همچون حمايت از انجمن هاي مذهبي اسرائيل، توجه به اورشليم، تجربه هاي جليل، مقاومت براي اسرائيل، صداي شيپور و... كه برنامه هايي براي تعليم دادن يهوديان و بازگشت آنها به اسرائيل و مقابله با افكار ضد يهودي و... دارند.

نقد تفكر مسيحيت صهيونيستي:
تفكر مسيحيت صهيونيستي رسواتر از آن است كه مورد نقد و بررسي قرار گيرد و بيشتر به جرياني سياسي شباهت دارد كه براي كسب سلطه بر جغرافياي فرهنگي و خاكي مسلمانان (از نيل تا فرات)، به آموزه اي توراتي و بنيادهاي ديني متمسك شده. زمينه سازي براي ظهور مسيح ـ عليه‎ السلام ـ را بهانة حضور در منطقه خاور ميانه، حمايت از اسرائيل و لشكركشي به كشورهاي اسلامي مانند عراق، قرار داده است.

با اين وجود عقايد اين فرقه با اين نقد روبرو است:
اولاً پيش گوئي هاي كتاب مقدس قابليت تفسير و تأويلاتي غير از آنچه مسيحيان صهيونيست ادعا مي كنند، نيز دارند.

ثانياً: زمينه سازي براي تحقق پيش گوئي ها هرگز مجوّز جنايت و كشتار عده اي بي گناه و يا اخراج آنها از سرزمين آبا و اجدادي شان نمي تواند باشد.

ثالثاً: بايد توجه داشت كه بر فرض كه قوم برگزيده خدا همان قوم يهود باشد. برگزيدگي آنها براي انجام تكاليف الهي و وظايف خاصي بوده است و اين هرگز به آن معنا نيست كه اين قوم داراي حقوقي خاص و يا ويژگي هاي برتر باشند.

 آيات زيادي از كتاب مقدس بيانگر اين مطلب است كه برگزيدگي قوم يهود منوط به اطاعت از اوامر و دستورات الهي و نهي از تخلف از آنها است.

 نه اينكه ايشان داراي برتري ماهوي و ذاتي باشند. و چه بسا در اين زمان قوم برگزيده قومي ديگر باشند. قومي كه مطيع دستورات خدا بوده سرتا پا عشق و محبت نسبت به ذات او باشند.

به دیگر سخن مسيحيان صهيونيست معتقدند كه براي ظهور مجدد مسيح بايد علائم ظهور را، كه از جمله آنها تشكيل دولت يهودي در سرزمين فلسطين است، فراهم كرد و در راستاي اين عقيده از اسرائيل و يهوديان به شدت حمايت مالي و سياسي و عقيدتي دارند.

پیوست‌ها:

1-    گريس هال سل، تدارك جنگ بزرگ، ترجمه خسرو اسدي، ص 19، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1377 ش

2-    نصير صاحب خلق، مقاله «مسيحيت صهيونيستي»، مجله «موعود»، شماره 41

3-    فاطمه شفيعي سروستاني، تشكيلات مسيحي حامي اسرائيل، مجله موعود، ص 24-26

4-    مقاله «قوم يهود از برگزيدگي تا نژادپرستي»، نوشته عبدالرحيم سليماني اردستاني، مجله هفت آسمان، شماره 22، ص 113-133

5-    سفر خروج، 19/5؛ سفر تثنيه 7/5؛ سفر لاريان 29/14-17
منبع: رهپویان هدایت
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: