نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 70604
تاریخ انتشار: 06 بهمن 1393 - 17:16
اين نوشتار، به اجمال به بررسي تأثيرپذيري توماس آكوئيناس از انديشمندان مسلمان، در يكي از اساسي‌ترين ديدگاه‌هاي خود، يعني ادلة اثبات وجود خدا پرداخته و وامداري او را به فيلسوفان مسلمان نشان داده است. اولاً، آكوئيناس اثبات وجود خدا با استدلال را امري ضروري مي‌داند. ثانياً ايشان پنج راه و استدلال در اين زمينه ارائه كرده است كه دست‌كم در چهار استدلال، وي از تلاش فيلسوفان مسلمان بهره برده است. استدلال پنجم وي نيز از استحكام چنداني برخوردار نيست.
نویسنده : سيداكبر حسيني‌قلعه‌بهمن

چكيده :

اين نوشتار، به اجمال به بررسي تأثيرپذيري توماس آكوئيناس از انديشمندان مسلمان، در يكي از اساسي‌ترين ديدگاه‌هاي خود، يعني ادلة اثبات وجود خدا پرداخته و وامداري او را به فيلسوفان مسلمان نشان داده است. اولاً، آكوئيناس اثبات وجود خدا با استدلال را امري ضروري مي‌داند. ثانياً ايشان پنج راه و استدلال در اين زمينه ارائه كرده است كه دست‌كم در چهار استدلال، وي از تلاش فيلسوفان مسلمان بهره برده است. استدلال پنجم وي نيز از استحكام چنداني برخوردار نيست.

كليد واژه‌ : توماس آكوئيناس، استدلال مبتني بر حركت، استدلال مبتني بر علّت فاعلي، استدلال مبتني بر وجود واجب و وجود ممكن، استدلال مبتني بر مراتب و استدلال مبتني بر علت غائي.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: