نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 71329
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1393 - 18:10
برهان صديقين يكي از براهين معروف در اثبات وجود خداست، پايه و اساس اين برهان حقيقت وجود و نفي شكاكيت در هستي است. در اين برهان وجود خلق پايه استدلال نيست. از اين‌رو گفته مي‌شود وجود خدا از غير او و خلق او اثبات نشده است. بنابراين در پايان معلوم مي‌شود كه از خود خدا وجود او اثبات شده است.
نویسنده : عسكري سليماني اميري

چكيده :

برهان صديقين يكي از براهين معروف در اثبات وجود خداست، پايه و اساس اين برهان حقيقت وجود و نفي شكاكيت در هستي است. در اين برهان وجود خلق پايه استدلال نيست. از اين‌رو گفته مي‌شود وجود خدا از غير او و خلق او اثبات نشده است. بنابراين در پايان معلوم مي‌شود كه از خود خدا وجود او اثبات شده است.
با اين تفاوت كه در آغاز برهان نمي‌دانستيم آن كه پايه استدلال است و استدلال از آنجا آغاز شده، همان خدا است. طراح اين برهان فارابي است، ولي تقريري از آن ارائه نكرده است، بلكه اولين تقرير آن را ابن‌سينا به دست داده است. اين برهان را مي‌توان بر اساس منطق جديد هم در بخش منطق جمله‌ها و هم در بخش منطق محمولات صورت‌بندي كرد. مقالة پيش رو ضمن تقرير برهان صديقين ابن‌سينا صورت‌بندي آن را هم در منطق جمله‌ها و هم منطق محمولات ارائه داده است.

كليدواژه‌:
برهان صديقين، ابن‌سينا، منطق جمله‌ها و منطق محمولات.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: