نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 75377
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1394 - 19:21
گفتمان نظام سياسي شيعي بر امامت استوار است و مسئله سلطنت در آن نه‌تنها جايگاهي ندارد، بلکه در تنافي با آن نيز هست. از گذشته‌هاي دور اين پرسش مطرح است که آيا همکاري و همراهي بعضي از علما و فقهاي شيعي با برخي از سلاطين به معناي پذيرش نظام سلطنت است؟ در دوره جديد، گفتماني به نام سنت در برابر مدرنيته و تجدد شکل گرفته است که به جاي پذيرش نظام مرسوم حاکميت سياسي شيعي به سلطنت اعتقاد دارد و بر آن است که بهترين شکل حکومت در دوره غيبت، سلطنت است. اين نگرش در تنافي و تعارض با نظريه ولايت ـ ديدگاه عمده علماي شيعي در عصر غيبت ـ است. در واقع، نگاه سنت‌گرايان در نظام سياسي معارض با اسلام فقاهتي است. تحليل، بررسي و نقد اين ديدگاه، رويکرد اصلي اين مقاله است.
نویسنده: ابوذر رجبي

چکيده:
گفتمان نظام سياسي شيعي بر امامت استوار است و مسئله سلطنت در آن نه‌تنها جايگاهي ندارد، بلکه در تنافي با آن نيز هست. از گذشته‌هاي دور اين پرسش مطرح است که آيا همکاري و همراهي بعضي از علما و فقهاي شيعي با برخي از سلاطين به معناي پذيرش نظام سلطنت است؟ در دوره جديد، گفتماني به نام سنت در برابر مدرنيته و تجدد شکل گرفته است که به جاي پذيرش نظام مرسوم حاکميت سياسي شيعي به سلطنت اعتقاد دارد و بر آن است که بهترين شکل حکومت در دوره غيبت، سلطنت است. اين نگرش در تنافي و تعارض با نظريه ولايت ـ ديدگاه عمده علماي شيعي در عصر غيبت ـ است. در واقع، نگاه سنت‌گرايان در نظام سياسي معارض با اسلام فقاهتي است. تحليل، بررسي و نقد اين ديدگاه، رويکرد اصلي اين مقاله است.

کلیدواژه: حاکميت شيعي، ولايت، خلافت، سلطنت، سيد‌حسين نصر، سنت.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت