نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 75466
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1394 - 17:54
«علماي ابرار» اصطلاحي است که برخي از اصحاب ائمه در توصيف جايگاه ايشان به‌کار بردند. برخي با تکيه بر اين اصطلاح نتيجه گرفته‌اند که اين اصحاب به مقاماتي مانند عصمت، علم خطاناپذير و ... براي ائمه معتقد نبوده‌اند. درپي بررسي جريان‌هاي فکري اصحاب ائمه در مسئله علم امام و تلاش در راستاي مفهوم‌شناسي واژه‌هاي مرتبط، به اين نتيجه مي‌رسيم که «عالِم» را برخي از اصحاب در تقابل با گروهي ديگر به‌کار برده‌اند تا چگونگي ارتباط ميان امام و فرشتگان را با ارتباط ميان پيامبران با فرشتگان متفاوت معرفي کند.
نویسندگان: محمدجعفر رضايي - نعمت‌الله صفري فروشاني

چکيده:

«علماي ابرار» اصطلاحي است که برخي از اصحاب ائمه در توصيف جايگاه ايشان به‌کار بردند. برخي با تکيه بر اين اصطلاح نتيجه گرفته‌اند که اين اصحاب به مقاماتي مانند عصمت، علم خطاناپذير و ... براي ائمه معتقد نبوده‌اند. درپي بررسي جريان‌هاي فکري اصحاب ائمه در مسئله علم امام و تلاش در راستاي مفهوم‌شناسي واژه‌هاي مرتبط، به اين نتيجه مي‌رسيم که «عالِم» را برخي از اصحاب در تقابل با گروهي ديگر به‌کار برده‌اند تا چگونگي ارتباط ميان امام و فرشتگان را با ارتباط ميان پيامبران با فرشتگان متفاوت معرفي کند.
در نگاه اين گروه، ائمه نيز که گاهي از آنها با عبارت علما ياد مي‌شود، مانند انبيا با فرشتگان مرتبط هستند؛ اما سنخ اين رابطه از نوع تحديث و الهام است. امام فرشته را چه در خواب و چه در بيداري نمي‌بيند؛ ولي فرشته گاه با او سخن مي‌گويد. ابرار اتقيا نيز که در روايات اماميه در مورد ائمه به‌کار رفته، ناظر به مقامي معادل عصمت است.

کلیدواژه: علماي ابرار، اتقيا، جريان‌شناسي، امام، پيامبر.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت