نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 75692
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1394 - 16:45
ارتباط ميان اخلاق و رسانه و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوري است كه در چند دهه اخير اذهان محققان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل ميان اين دو واقعيت، دو متن، دو نهاد و دو عنصر فرهنگي و تكنولوژيكي، دست‏مايه بررسي‏ هاي علمي و تأمّلات محققانه واقع شده و نقطه تلاقي‏ اين دو، از منظرهاي گوناگون جامعه ‏شناسي، جامعه‌شناسي و دانش ارتباطات، اخلاق، فرهنگ و...مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است. اين تعامل، با چرخه سوم يعني «فرهنگ» نيز رابطه دارد. در واقع، فرهنگ بستر وقوع انواع ارتباط، از جمله ارتباط اخلاق و رسانه است. دو مفهوم تركيبي پربسامد «اخلاق رسانه ‏اي» و «رسانه اخلاقي» از رهگذر توجه به نحوه تعامل اخلاق و رسانه پديد آمده‏ اند.
نویسنده: محمد فولادي

چكيده:
ارتباط ميان اخلاق و رسانه و نحوه تعامل آنها از جمله موضوعات محوري است كه در چند دهه اخير اذهان محققان را به خود معطوف داشته است. امروزه تعامل ميان اين دو واقعيت، دو متن، دو نهاد و دو عنصر فرهنگي و تكنولوژيكي، دست‏مايه بررسي‏ هاي علمي و تأمّلات محققانه واقع شده و نقطه تلاقي‏ اين دو، از منظرهاي گوناگون جامعه ‏شناسي، جامعه‌شناسي و دانش ارتباطات، اخلاق، فرهنگ و...مورد بحث و مداقّه قرار گرفته است. اين تعامل، با چرخه سوم يعني «فرهنگ» نيز رابطه دارد. در واقع، فرهنگ بستر وقوع انواع ارتباط، از جمله ارتباط اخلاق و رسانه است. دو مفهوم تركيبي پربسامد «اخلاق رسانه ‏اي» و «رسانه اخلاقي» از رهگذر توجه به نحوه تعامل اخلاق و رسانه پديد آمده‏ اند.
اين مقاله با رويكرد تحليلي، نظري به بررسي اخلاق رسانه و چگونگي تعامل آن دو مي‌پردازد.

كليدواژه‌: اخلاق، رسانه، رسانه اخلاقي، اخلاق رسانه، وظايف اخلاقي
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت