نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 75800
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1394 - 18:53
هر آموزه ديني در بستري كه در آن به وجود مي‌آيد، مراحلي را پشت سرگذاشته، گاهي از شكل مفهومي بسيط، به سمت تعاليم پيچيده فلسفي سير مي‌كند. در سنّت هندويي نيز آموزة «اوتاره» از كهن‌ترين منابع آن يعني وداها سير خود را شروع كرده و در نهايت، در پورانه‌هاي بزرگ، به شكل نهايي و تكامل‌يافته خود رسيده و به‌عنوان نظريه‌اي در باب نحوه ظهور خداوند، در خدمت نظام خداشناسي هندويي و جهت‌دهي به چندگانه‌پرستي موجود در اين آيين قرار گرفته است.
نويسنده: محمدرسول ايماني

چكيده:

هر آموزه ديني در بستري كه در آن به وجود مي‌آيد، مراحلي را پشت سرگذاشته، گاهي از شكل مفهومي بسيط، به سمت تعاليم پيچيده فلسفي سير مي‌كند. در سنّت هندويي نيز آموزة «اوتاره» از كهن‌ترين منابع آن يعني وداها سير خود را شروع كرده و در نهايت، در پورانه‌هاي بزرگ، به شكل نهايي و تكامل‌يافته خود رسيده و به‌عنوان نظريه‌اي در باب نحوه ظهور خداوند، در خدمت نظام خداشناسي هندويي و جهت‌دهي به چندگانه‌پرستي موجود در اين آيين قرار گرفته است.
در اين نوشتار، با عنايت به مفهوم ابتدايي اين آموزه و نيز بررسي خاستگاه آن، صورت تكامل‌يافته آن در ويشنو‌پورانه و بهاگوتَه‌پورانه بررسي شده است. مرور فقرات اين پورانه‌‌ها نشان مي‌دهد كه اين آموزه در اين متون، علاوه بر اينكه بر تجسّدهاي چندگانه ويشنو اطلاق شده، در شكل تكامل‌يافته خود، به ظهور برهمن در چهرة خدايان متكثّر اصلي و فرعي و نيز فيضان انرژي الهي بر تمامي موجودات عالم نيز تفسير شده است.

كليدواژه‌: اوتاره، پورانه‌ها، انرژي الهي، اسطوره، روند تكامل اوتاره.
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت