نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 81611
تاریخ انتشار: 19 بهمن 1394 - 10:39
پایان نامه ها /
مسیحیت صهیونیستی،بیشترین توان خود را به کنترل سیاست خارجی آمریکا و هدایت آن، در راستای حصول اهداف سیاسی– دینی ای که برگرفته از نگرش و جهان بینی توراتی می باشد ، معطوف داشته است .
نويسنده : اکرم گرمابی
استاد راهنما : رضایی صدیقه
مقطع :
استاد مشاور : گاراژیان اقدس
رشته :
استاد ناظر :
دانشگاه : حوزه علمیه خراسان
تاريخ دفاع :
واحد : مدرسه علمیه الزهراء(س) - نیشابور

موضوع این تحقیق که ما به بررسی آن می پردازیم مسیحیت صهیونیستی است . بنیادها و راهبردهای نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه، بر باورهایی استوار است که ریشه های توراتی دارند . این باورها، بازگشت دوم حضرت عیسی [ از نظر مسیحیان] و ظهور و آمدن او [ از نظر یهودیان صهیونیست] را منوط به وقایعی می دانند که از جمله ی آن ها می توان اجتماع و استقرار یهودیان در سرزمین های مقدس ،ویرانی دو مسجداقصی و صخره در قدس و بنای معبد بزرگ به جای آن ها و وقوع نبرد آخر الزمان [ آرماگدون] در صحرای آرماگدو در سرزمین های اشغالی را نام برد . این ها وجوه مشترک مسیحیت بنیادگرا و معتقدان به عهد عتیق و یهودیان است . این گروه جریان اعتقادی – سیاسی ای را به وجود آوردند که به مسیحیت صهیونیستی و یا صهیونیسم مسیحی موسوم گشته است که در پیدایش کشور نامشروع اسرائیل نقش اساسی داشته است . مسیحیت صهیونیستی،بیشترین توان خود را به کنترل سیاست خارجی آمریکا و هدایت آن، در راستای حصول اهداف سیاسی– دینی ای که برگرفته از نگرش و جهان بینی توراتی می باشد ، معطوف داشته است . وجود عناصر عبرانی و آموزه های عهد عتیق در پروتستانتیسم مسیحی این ظن و گمان را موجب گردیده که پروتستانتیسم نوعی یهودیگری در مسیحیت بوده است . نقش یهود و یهودیگری در پیدایش پروتستانتیسم مسیحی ،غیر قابل انکار می باشد . پروتستانتیسم مسیحیتی است که بنیادها و شالوده های آن یهودی است یهودیان با حمایت از پروتستانتیسم ،درصدد تحقق دوهدف راهبردی خود بودند: اول این که : کلیسای کاتولیک یعنی کانون خصومت و دشمنی خود را، از اریکه ی قدرت به زیر بکشند.دوم این که جهان بینی واعتقادات قومی و دینی خود را ، در شکل و شمایلی جدید عرضه نموده و روند یهودی سازی تمدن سده های میانه و درادامه ی آن سده های جدید اروپا را فراهم سازند . که به هر دو هدف خود نیز رسیدند. بیدار کردن روح خفته مردم در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و آگاهی یافتن از سیاست ها و ترفندهای رژیم صهیونیستی، دانستن علت پیوند دو دین مسیحیت و یهودیت از جمله اهدافی بوده که من در این تحقیق در صدد رسیدن به آن تلاش نمودم. کتاب های مورد استفاده در این تحقیق اکثراً جدید بودند مانند : پیشگویی های آخر الزمان، تروریسم مقدس اسرائیل و ... استفاده نموده ام.روش انجام کار هم به صورت کتابخانه ای بوده است . این نوشته از سه بخش تشکیل شده و شامل دو فصل می باشد در ابتدا کلیات پژوهش که شامل مقدمه، تبیین موضوع، طرح مسأله ،اهداف و .. می باشد بیان شده و بعد به بخش اول که شامل مروری بر تاریخچه ی مسیحیت و یهودیت می باشد ،پرداخته ایم . در بخش دوم پروتستانتیزم که پیوند میان یهودیت و مسیحیت است را و هم چنین صهیونیسم را بررسی کرده ایم . در بخش سوم هم ،فرایند تاریخی و دینی صهیونیسم مسیحی، آمریکا و صهیونیسم مسیحی بررسی شده است. در طول انجام این تحقیق متوجه شدم که جریانی به نام مسیحیت صهیونیستی رمز بقاء و حیات خود را در تشکیل وگسترش هسته های پنهان سیاسی، تروریستی و... نژاد پرستانه استوار نموده است و برای رسیدن به اهداف پلید خود با قساوت آمیزترین شیوه فلسطین را اشغال و دولت یهود اسرائیل را درآن جا کرده است.چنین دولتی برای استقرار درجایی که قرارگرفته، هیچ گونه مشروعیتی، چه مشروعیت تاریخی وچه توراتی و قضائی ندارد و به خاطر ماهیت توسعه طلبانه اش پس از هر تهاجم و ضمیمه سازی باز به یک سرزمین جدید چشم می دوزد که این خصیصه جزء لاینفک وجودی آن می باشد . هم چنین یهودیان، دیپلمات هایی هستند که درس کلک و تقلب خوانده اند، چرا که این ها به همه ی مفاهیم و واقعیات مقدس عالم سَر می زنند تا تضمینی برای حفظ آبرو و اعمال خود داشته باشند. دراین راستا مسیحیت منحرف شده راه آنان را نزدیک تر نموده و پدیده ای هم تحت عنوان صهیونیسم توانسته با سیاستی مرموز خود را یهودی و به عنوان قوم برگزیده به دنیا معرفی کند و این که تأثیر پذیری بنیان گذاران پروتستانتیزم از معتقدات و لاهوت عهد قدیم بنی اسرائیل ،باعث به وجود آمدن چنین جریانی شده است .
 واژگان کلیدی : مسیحیت، یهودیت،صهیونیسم، پروتستانتیسم، پیوریتانیسم.


نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: