نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 81676
تاریخ انتشار: 21 بهمن 1394 - 23:31
این اخطار قانونی شامل همه‌ی موبدان و موبدیاران سراسر کشور و از جمله رییس و اعضای انجمن موبدان تهران نیز می‌گردد و هیچ موبد یا موبدیاری از این قانون دینی و مدنی مستثنا نمی‌باشد.
به گزارش ادیان نیوز، انجمن موبدان تهران، باتوجه به نزدیکی دهمین دوره‌ی انتخابات مجلس و رقابت میان نامزدهای نمایندگی زرتشتیان آگاهی‌نامه‌ای را خطاب به همه‌ی موبدان و موبدیاران و برای آگاهی زرتشتیان منتشر کرده است که متن آن در زیر آمده است:
به خشنودی اهورامزدا
از : انجمن موبدان تهران، بالاترین مرجع عرفی، رسمی و قانونی اداره‌کننده‌ی امور مینوی (دینی و فرهنگی) جامعه زرتشتیان ایران
به : همه‌ی همکیشان گرامی و از جمله موبدان و موبدیاران ارجمند سراسر کشور
موضوع : اخطار قانونی، دینی‌، اخلاقی و اجتماعی به تمام موبدان و موبدیاران
یَتا « اَهو» وَئیریو – اَتا «رَتوُش» اَشاد چید ، هَچا
شوربختانه آگاهی یافتیم که برخی از موبدان و موبدیاران گرامی - که لازم است هم به عنوان «رَتو»‌ی جامعه و هم شخصیت حقوقی‌، به تمام تکالیف دینی و وظایف اجتماعی خود در چارچوب قانون، اخلاق و تعهداتی که به انجمن موبدان تهران به هنگام دریافت مدارک خود داده‌اند، عمل کنند. و هرگز نباید از «لباس و فرنام موبدی یا موبدیاری»، به سود یک کاندید و به زیان کاندیدی دیگر بهره‌گیری نمایند. و همواره باید بی‌طرفی خود را بطور کامل در امر انتخابات حفظ بفرمایند - در این دوره نیز از جایگاه دینی و پایگاه اجتماعی خود سو استفاده کرده و بر آن هستند که از جاده‌ی راستی در استقرار نیکی (اشم وهو) خارج شـونـد. که اگر عدم بی‌طرفی و موضع‌گیری رسمی ایشان ثابت شود، باز هم این انجمن مینوی را مجبور خواهد کرد که به وظایف دینی و قانونی خود رفتار کرده و همچون دوره پیشین انتخابات، در اسفند سال 1390 که موبدیار خاطی را در سایت‌های خبری افشا کردیم و برای ایشان اخطار قانونی فرستادیم. این بار با شدت عمل بیشتری رفتار کرده و اگر لازم شد تا خلع لباس پیش برویم.

بدیهی است این اخطار قانونی شامل همه‌ی موبدان و موبدیاران سراسر کشور و از جمله رییس و اعضای انجمن موبدان تهران نیز می‌گردد و هیچ موبد یا موبدیاری از این قانون دینی و مدنی مستثنا نمی‌باشد.
هَمازور بیم ، هَمازور هِما اشو بیم ، دور از وِنا و وِناکاران بیم. /  مهبد فرامرزی

رییس انجمن موبدان تهران 
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان
 
منبع: امرداد
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: