نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 82486
تاریخ انتشار: 10 خرداد 1395 - 00:52
یکی از علل جدایی طریقت از شریعت در فرقه سیاسی صوفیه توجیه ولایت ساختگی اقطاب می باشد متاسفانه این انحراف تا جای پیش رفته که صوفیان عارف نما به جدایی علت وجودی پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) فتوا می دهند!
به گزارش ادیان نیوز، یکی از مهمترین رکن اساسی فرقه صوفیه گنابادیه بحث ولایت است، کتاب رازگشا [1] و محققان و پژوهشگران بحث عرفان و تصوف اشکالات اساسی بر مباحث مطرح شده باب ولایت فرقه سیاسی صوفیه وارد کردند تا بزرگان این فرقه برای توجیه انحرافات خود باب جدیدی برای ولایت باز کردند و شعار جدایی طریقت از حقیقت سر دادند[2]
 
 یکی از علل جدایی طریقت از شریعت در فرقه سیاسی صوفیه توجیه ولایت ساختگی اقطاب می باشد متاسفانه این انحراف تا جای پیش رفته که صوفیان عارف نما به جدایی علت وجودی  پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) فتوا می دهند! به نحوی که نورعلی تابنده بیان می کند: نبوت جنبه فاعلیت دارد و ولایت جنبه قابلیت[3]

وی در جای دیگر به تفسیر این موضوع می پردازد و اظهار می کند: جنبه نبوت دستور می دهد که نماز را چطور بخوانید و چگونه روزه بگیرید، جنبه ولایت می گوید نماز را طوری بخوانید که دلتان در تمام مدت به یاد خدا باشد[4] تا خود را ولی زمان بدانند و به اثبات ولایت صوفیانه خود بپردازند، دقیقا این ادعا در یادنامه صالح اینگونه بیان شده است: علما دستور آداب و احکام ظاهری دینی را به مسلمانان می‌دهند و ما دستور پاکیزگی دل و اصلاح باطن را در راه جان و ملکوت ایمان و خدا را به پیروان می‌دهیم و می‌گوییم که هر کدام بایست دستور و قوانین ظاهری اسلام را از آن‌ها می‌گیریم و آن‌ها باید دستور اصلاح باطن را از ما بگیرند[5]

نورعلی تابنده هم با بیان اینکه شریعت و طریقت به منزله دوبازو هستند[6] به نحوی انحرافات این فرقه  را توجیه می کند.

با توجه به ادعای نورعلی تابنده مبنی بر اینکه حضرت علی(ع) با ولایت خود باطن عبادات را به مسلمانان آموزش می دهد و پیامبر(ص) ظاهر عبادات را به مسلمانان آموزش می دهد. برتری ولایت بر نبوت در این فرقه سیاسی به اثبات می رسد که در ادامه با رجوع به کتب مختلف به ریشه یابی این انحراف می پردازیم.

عزیز الدین نسفی در کتاب خود بیان می کند:برخی از طوایف صوفیه ولایت را بر نبوت برتری می‌دانند[7] و هجویری آن را مختص گروهی از صوفیان افراطی خراسان می داند که توسط شیطان به آنها القاء شده است[8]

 در کتاب "اللمع" ابو نصر، عبدالله بن علی سراج طوسی اشاره به اعتقاد صوفیان در بحث ولایت و تفوق اولیاء را بر انبیاء می کند[9] و انحراف صوفیان عارف نما را برای مخاطبین خود اینگونه به نمایش می گذارد: آن‌ها مدعی بودند که اولیاء مستقیما از خداوند الهام می‌گیرند، در صورتی که انبیاء آن را فقط با واسطه دریافت می‌کنند[10] البته تفکرات خاص نورعلیشاه ثانی هم بیانگر انحرافی بودن تفکرات این فرقه است! وی در این باره بیان می کند:گویند که انبیا معصومند و اولیا محفوظ و آن ذاتی است و این عرضی، آن در تمام عمر است و این در زمان ولایت[11]

متاسفانه به خاطر تاثیر گذاری و چهره ممتاز اهلبیت عصمت و طهارت در بین شیعیان، صوفیان عارف نما از این موضوع سوء استفاده کرده تا به توجیه ولایت اقطاب خود بپردازند و شعار جدایی شریعت از طریقت سر دهند تا با ادعای ولایت اکتسابی به شخصیت سازی در برابر ائمه شیعه بپردازند.

  
[1] رجوع شود به کتاب رازگشا، قزوینی عباس‌علی کیوان، به اهتمام محمود عباسی، انتشارات بیتا
[2] آشنایی با عرفان و تصوف نورعلی تابنده،صفحه 39، چاپ اول سال ۱۳۸۰  
[3] شرح رساله پند صالح،نورعلی تابنده،قسمت ششم،شرح خدمت تا پایان شرح تعظیم،صفحه 10
[4] جلسه شب جمعه خانقاه امیرسلیمانی تهران، نورعلی تابنده،مورخ 25 مهر 1387،مصادف با شانزدهم شوال 1429 قمری
[5] یادنامه صالح، انتشارات حقیقت، تهران، صفحه۵۱
[6]  شرح رساله پند صالح،نورعلی تابنده،قسمت ششم،شرح خدمت تا پایان شرح تعظیم،صفحه 10
[7] زبده الحقایق، نسفی عزیز الدین بن محمد، تصحيح ناصری، حق وردی، طهوری، تهران،  ١٣٨١ شمسی، ص 59
[8] هجویری، کشف المحجوب، سروش، ۱۳۹۰ شمسی، ص ۲۳۹
[9] رجوع شود به سراج طوسی، اللمع فی التصوف،  اساطیر، ۱۳۸۸، صص ۲۲۳ و ۲۲۴
[10] همان،صفحه 423
[11] نورعلیشاه ثانی، صالحیه، انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص 185
منبع: فرقه نیوز
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت