پاسخ حضرت آیت الله سیستانی
پرسشی درباره فخر کردن درحال احرام
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره فخر کردن درحال احرام پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی
پرسشی درباره استعمال خارجی روغن توسط محرم
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره استعمال خارجی روغن توسط محرم پاسخ گفته است.
حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
اگر قبول هدیه از بهایی سبب خوف تضعیف عقیده شیعه شود حرام است
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی معتقد است: گرفتن هدیه از فرد بهایی مذهب اگر سبب تقویت این فرقه ضالَه شود یا خوف تضعیف عقیده حقّه شیعه در آن باشد حرام است.
زیارت امام حسین‏ (ع) بهتر است یا زیارت امام رضا (ع)؟
حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی درباره زیارت امام رضا (ع) پاسخ گفته است.
آیا برپایی مجالس اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در منزل شخصی ثواب ویژه دارد؟
آیا برپایی مجالس اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در منزل شخصی ثواب ویژه دارد؟ اگر در این مورد احادیثی وجود دارد لطفاً ذکر کنید.
علماى اهل سنت درباره شخصیت امام رضا(ع) چه گفتارى دارند؟
حضرت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره شخصیت امام رضا(ع) از زبان علماى اهل سنت پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی
پرسشی درباره اولویت توسعه مسجد بر توسعه اماکن مذهبی دیگر
حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره اولویت توسعه مسجد بر توسعه اماکن مذهبی دیگر پاسخ گفته است.
تنها با یاد خدا دلها آرام مى‏ گیرد، پس پناه بردن به زیارتگاه‏ ها و توقّع آرامش از آنها براى چیست؟
حجت الاسلام قرائتی به پرسشی درباره دلیل آرامش داشتن در زیارتگا ه ها پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره هداياى مشکوک به رشوه در ادارات
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره هداياى مشکوک به رشوه در ادارات پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله شبیری زنجانی به پرسشی درباره قبول هدیه از بهایی
حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره قبول هدیه از بهایی پاسخ گفته است.