در شکوفایى کمالات انسانى چه چیزهایى مؤثرند؟
حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی به پرسشی درباره عوامل شکوفایی کمالات انسانی پاسخ گفته است.
چرا شب برای عبادت، مناسب‌تر است؟
حقیقت «روز» و «شب» چیست؟ چرا در شب برای عبادت باید استفاده کرد و مناسب‌تر است؟
آیا امام حسین(ع) حج خود را ناتمام گذاشت
مشهور است امام حسین(ع) در روز هشتم ذی‌الحجة، حج خود را نیمه تمام رها کرد در حالی که در این شرایط زمانى ویژه که اوج حضور حاجیان از سرتاسر نقاط مختلف در مکه، عرفات و منا است بهترین فرصت تبلیغى براى آن حضرت فراهم آمده بود!
حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
امر به معروف فرزندان باید توام با محبت باشد
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به پرسش هایی درباره امربه معروف فرزندان در انجام واجبات شرعی پاسخ داده است.
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی
پرسشی درباره حکم استفاده از برگ تازه سدر در غسل میت
حضرت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره حکم استفاده از برگ تازه سدر در غسل میت پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره مخلوط شدن ریگ رمى شده با ریگ‌هاى بکر
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره مخلوط شدن ریگ رمى شده با ریگ‌هاى بکر پاسخ گفته است.
فتوای حضرت آیت الله وحید خراسانی درباره شک کردن پس از رمی
حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی فتوای خود را درباره شک کردن پس از رمی بیان کرده است.
فرزندان آدم ابو البشر چگونه ازدواج کردند؟
حضرت آیت‌الله مظاهری به پرسشی درباره چگونگی ازدواج فرزندان حضرت آدم پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی
پرسشی درباره ثواب نماز در قسمت های جدید مسجد النبی
حضرت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره ثواب نماز در قسمت های جدید مسجد النبی پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره معیار کثیرالشک در طواف و رمى
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره معیار کثیرالشک در طواف و رمى پاسخ گفته است.