پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره استفاده از فیش حجّ میّت بدون اذن ورثه
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره استفاده از فیش حجّ میّت بدون اذن ورثه پاسخ گفته است.
خداوند چگونه در قرآن حج را به تصویر کشیده است؟
حج در قرآن چگونه ترسیم شده است؟
احادیث اسلامی درباره تأثیر عمل بر اخلاق چه نظری دارند؟
حضرت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره تأثیر «عمل» بر «اخلاق» طبق احادیث اسلامی پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله جوادی آملی
پرسشی درباره نماز طواف با بدن یا لباس نجس از روی جهل یا نسیان
حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی به پرسشی درباره نماز طواف با بدن یا لباس نجس از روی جهل یا نسیان پاسخ گفته است.
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره خواندن نماز مستحبی بین طواف و نماز آن
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره خواندن نماز مستحبی بین طواف و نماز آن ،پاسخ گفته است.
پیامبر اسلام(ص) چگونه نماز می‌خواند؟
در روایات بسیاری به چگونگی بجا آوردن نماز توسط رسول خدا(ص) اشاره شده است.
فتوای حضرت آیت الله سیستانی درباره خارج شدن از محدوده طواف
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی فتوای خود را درباره خارج شدن از محدوده طواف بیان کرده است.
پاسخ حضرت آیت الله جوادی آملی
پرسشی درباره بیهوش بودن قبل از درک عرفات
حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی به پرسشی درباره بیهوش بودن قبل از درک عرفات پاسخ گفته است.
آیا فرد بی حجاب را می توان بی حیا وبی عفت دانست؟
همیشه در کنار حجاب، سخن از عفاف به میان می‌آید و گاهی این سؤال پیش می‌آید که رابطه عفاف و حجاب چگونه رابطه‌ای است؟ آیا به معنای رابطه مستقیم این دو ارزش با یکدیگر است؟ آیا می‌توان فرد بی‌حجاب را بی‌عفت و بی‌حیا دانست؟ و آیا این سخن که برخی می‌گویند: «هیچ منافاتی بین بی‌حجابی و عفیف بودن وجود ندارد؛ زیرا بسیاری از بانوان در کشورهای غربی بی‌حجاب هستند، ولی کاملاً با عفت می‌باشند» صحیح است؟
پاسخ حضرت آیت الله خامنه ای
پرسشی درباره اعمال حج در صورت غلط گفتن تلبیه
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه ای به پرسشی درباره اعمال حج در صورت غلط گفتن تلبیه پاسخ گفته است.