بازتاب اخبار مسيحيان ذمي در منابع اسلامي (از آغاز اسلام تا پايان دوره اموي)
مسيحيان بعد از ظهور اسلام، طبق آيه 29 سوره توبه مي‌توانستند بر دين خود باقي مانده و با پرداخت جزيه به عنوان اهل ذمه در كنار مسلمانان به زندگي خود ادامه دهند. دستيابي به سيره نظري و عملي پيامبر(ص) و خلفاي بعد از ايشان بدون بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مورخان كه در ارتباط با اهل ذمه، بخصوص مسيحيان ذمي، مطلب نگاشته‌اند، خالي از آثار مطلوب خواهد بود. از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد بعد از گسترش فتوحات در مناطق مسيحي‌نشين و درپي آن افزايش تعداد ذميان در جامعه اسلامي، مباحث حقوقي مربوط به ذميان به شكل جدي‌تر مطرح شد.
بازبيني و سنجش نيات تهاجمي و تهديدات امنيتي آمريکا بعد از انقلاب اسلامي ايران
اين مقاله پس از بازبيني و سنجش نيات تهاجمي و تهديدات امنيتي در رفتار ايالات ‌متحده بر ضد جمهوري اسلامي ايران بر اساس نظريه استفن والت، بيشتر بر نيات تهاجمي به‌ويژه مؤلفه «دكترين امنيت ملي» تأکيد مي‌کند و با اشاره به برخي ويژگي‌هاي آن، مي‌کوشد تا با دسته‌بندي رويکردهاي مختلف در زمينه امنيت ملي ج.ا.ا، برخي ابهامات اين مفهوم را برطرف کند. فرضيه اين است كه ماهيت تهديدات آمريكا نه‌تنها نظامي، بلكه سياسي، اقتصادي و اجتماعي (استراتژي جنگ کم‌شدت) است و پاسخ‌ها نيز صرفاً نظامي نيستند
تثليث مريمي يا تثليث روح‌القدسي؛ كدام يك مورد انكار قرآن
آموزة الوهيت حضرت عيسي عليه السلام و آموزة تثليث در مسيحيت، موضوعي بسيار مهم هستند. البته اين آموزه‌ها، از جهات گوناگون قابل نقد مي‌باشند: از لحاظ عقلي، تاريخي، از ديد عهد جديد و نيز از منظر قرآن كريم. نكته مهم در اين ميان، اين است كه تثليثِ مشهور ميان مسيحيان، متشكل از پدر، پسر و روح‌القدس است، ولي قرآن در رد الوهيت حضرت عيسي و مادرش حضرت مريم، آيات بسياري را مطرح كرده است. اين امر موجب شده است كه برخي از مسيحيان گمان كنند كه قرآن، تثليث مسيحيان را درست درك نكرده و آن را متشكل از پدر، پسر و مادر (حضرت مريم) تلقي كرده است.
فراز و فرود مسيحيت در نگرش حکومت‌هاي ايران
مسيحيت به عنوان ديني آسماني از همان قرون اول، ظهور، در تكاپوي گسترش بود، از اين‌رو، مبلغاني را به اطراف و اكناف جهان مي‌فرستاد تا اين دين را تبليغ و تبشير كنند. پر واضح است كه حضور اين مبلغان در سرزمين‌هاي بيگانه با واكنش‌ها و نگرش‌هاي متفاوتي همراه بود. در حوزة ايران‌، چه پيش و چه پس از اسلام، دولتمردان، مواضع مختلفي در برابر اين مسئله، همراه با فراز و فرود اتخاذ داشتند. با وجود اين، حضور اقليت مسيحي در تمام اعصار، مشهود است و مي‌توان دريافت كه پيروان اين دين، هميشه و حتي در حادترين شرايط به تبليغ و ترويج دين خود ملتزم بوده‌اند.
بررسي دشواره قيامت در آيين يهود و بيان آيات متناظر آن از قرآن كريم
انديشه معاد در آيين يهود داراي تعابير متعددي است. برخي از اين تعابير، برخاسته از انديشه حلول‌گرايي و برتري قوم يهود است كه ثواب به قوم برتر و عقاب به اقوام ستمگر مربوط است. دسته ديگري، بدون در نظر گرفتن مسئله قوميت، پاداش و عقاب را فردي مي‌دانند. آنچه مسلم است، عقايد مختلف پيرامون معاد، دين يهود را با سؤالاتي مواجه كرده است.
حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم
سليمان يكي از حكيمان و پادشاهان آرماني يهود و يكي از پيامبران بزرگ در قرآن به‌شمار مي‌رود. از نگاه متون عبري، سليمان يكي از مقتدرترين و حكيم‌ترين پادشاه آرماني منصوب از سوي خداوند بوده است. در طول حدود چهل سال حكومت (961 تا 922ق.م.) در قلمرو فرمانروايي وي آرامش و سلامت بي نظيري حاكم بود. از اين‌رو، لقب وي ازيديديا (محبوب خدا) به شلومو يا سليمان(پر از سلامتي) تغيير يافت. حتي حيوانات و نباتات نيز از اين تنعم و عنايت سليمان بهره‌مند بوده‌اند.
نمادهاي اجتماعي شيعه در عصرحضور (نمادهاي زباني)
نوشتار حاضر به برخي نمادهاي زباني در تاريخ اجتماعي شيعيان در دوره حضور معصومان(ع)، اشاره مي‌كند. در اين نوشتار به مواردي از چگونگي عملكرد و رفتار شيعيان پرداخته شده كه اختصاص به آنان داشته و از باورها و عقايد آنان حكايت دارد، به گونه‌اي كه با مشاهده اين رفتار مي‌توان باور و عملكردهاي شيعي را از غير شيعي تشخيص داد.
بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه
توقف بر شخصی از اهل بیت(ع) به عنوان آخرین امام و مهدی منتظر، مسأله بی سابقه و جدیدی نبوده است. گروهی از شیعیان که امام کاظم(ع) را مهدی و قائم منتظر می‌دانستند با نام واقفیه یا واقفه شناخته شده اند. این گروه ضمن اینکه بخش وسیعی از توان و فرصت حضرت رضا(ع) را مصروف خود ساخته بودند، از جهات متعدد تهدیدی جدی برای تفکر اصیل شیعی به حساب می‌آمدند. به همین مناسبت واکاوی ماهیت و شخصیت‌های جریان مذکور، از زوایای مختلفی مورد توجه پژوهش‌گران و تحلیل‌گران مطالعات اسلامی قرار گرفته است.
نماد هفت در قرآن و مكاشفه يوحنا
در ميان مفسران و متفكران مسلمان رويكرد پديدار‌شناختي و نيز ليبرال به متن مقدس و دين، هرگز حضور نداشته است. به‌طور كلي، تحقيقات مفسران و انديشمندان ديني در بستري درون‌ديني شكل گرفته است. ازاين‌رو، تفاسير اسلامي كمتر به ريشه‌ها و معناي نمادين آيات قرآن پرداخته‌اند. مباحث اندك پيرامون معناي نمادين در قرآن مي‌تواند دستمايه يك بررسي تطبيقي شود. در اين مختصر، به بررسي معناي نمادين عدد هفت مي‌پردازيم كه بيشتر به‌معناي «كثرت» و «كمال» تفسير شده بود.
امام کاظم عليه السلام و سازمان وکالت
سازمان وکالت، مجموعه‏اى متشکل از امامان معصوم(ع)و عده‏اى از پيروان نزديک و وفادار آنان بود که با همکارى يکديگر، تشکيلات هماهنگ و منسجمي را پديد آوردند تا با اتکاء بر آن پيشبرد اهداف ديني خود را محقق سازند. وظايف اين سازمان به امور مالي منحصر نبود و وظايف سياسي، ديني و ارشادي را نيز شامل مي شد. اين تشکيلات از نيمه دوم عصر امامت، يعنى از زمان امام صادق عليه السلام به بعد آغاز به کار نمود و رفته‌رفته داراى نظم و گستردگي و هماهنگي بيش ترى شد و تا پايان عصر غيبت صغرا استمرار داشت.