قوانين و مقررات بشر دوستانه در سيره پيامبر اسلام (ص)
در سيره پيامبر گرامي اسلام (ص)، جنگ به عنوان آخرين راه حل و ابزاري که فقط در موارد خاص به کار مي آيد، مطرح بوده است. سيره نبوي، گواه اين امر است که چون پيامبر به انسان به عنوان موجودي که ذاتاً از حقوقي برخوردار مي باشد مي نگريسته است، به دشمن خود نيز به ديده رحمت نگريسته و او را نيز همچون انسان هاي ديگر از چنين حقوقي بهره مند مي داند. عملکرد ايشان با چنين فلسفه اي، منشأ پيدايش مجموعه اي از مقررات در حقوق اسلام شد که امروزه بدان مقررات بشر دوستانه از «جنگ» مي گويند.
عزت مداري در حادثه عاشورا و تبلور آن در سيره حضرت زينب (س)
نهضت سيدالشهدا يك حماسه بزرگ اسلامي ـ الاهي بود كه عزت و كرامت انساني را در ميان مسلمانان زنده كرد. در حالي كه يك قيامِ به ظاهر شكست خورده بود. براي اسراي اين قيام عزت و كرامت چه مفهومي داشت؟ تبيين نقش عزت و عزت مداري در واقعه عاشورا و همچنين پرداختن به عزت نفس و اقتدار حضرت زينب(س) در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرد.
تحليل زيبايي شناختي بر سخن حضرت زينب(ع) «ما رايتُ اِلا جَميلاً»
زينب كبري در حوادث جان گداز كربلا، به مقام انسان كاملي مي رسد كه شهادت برادر بزرگوار و ديگر ياران را «زيبا» مي خواند. ايشان حقيقت دين را شناخت اسماي حُسناي خداوند براي سلوك و وصال جمال مطلق الهي در واقعه كربلا مي داند. در مقاله حاضر سعي شده است جايگاه و شخصيت حضرت زينب بر اساس آموزه هاي اسلامي و تعاليم قرآن، همچنين شناخت تفكر روشنگرانه ايشان با توجه به جمله حكيمانه «ما رايتُ الا جميلاً» بيان گردد.
تفسير آيات انسان‌شناسي و نقش آن در شناخت درماني افسردگي
در اين پژوهش به تفسير و تحليل آيات انسان‌شناسي قرآن براي استنباط آموزه‌هايي پرداخته شده که مي‌تواند جايگزين مناسبي براي انحراف‌هاي شناختي افسرده‌ساز شود. اين آموزه‌ها فرد را به جايگاه واقعي و ارزشمند خود در جهان آفرينش آگاه نموده تا به افکار منفي ناشي از خودکم‌بيني دچار نگردد. همچنين با معرفي ويژگي‌هاي نوعي و فردي انسان، به او شناخت دامنه تاثير اختيارات خود در رخدادها را مي‌آموزد تا بر اساس آن از پنداره‌هاي شخصي‌سازي رخدادها بپرهيزد.
چگونگي و چرايي بازگشت به جاهليّت در جامعة پس از پيامبر(ص)
بر اساس شواهد روايي و تاريخي، پس از رحلت پيامبر(ص) باورها و اخلاق دوران قبل از بعثت، بار ديگر با لباسي نو، ظهور کرد و به‌تدريج بر فرهنگ اسلامي امت پيامبر چيره شد. سؤال اين است كه بازگشت به دوران جاهليّت چرا و چگونه اتفاق افتاد؟ با نگاهي تحليلي به تاريخ به‌دست مي‌آيد كه اين روند در گام نخست با ابراز مخالفت نسبت به احکام صادره از سوي رسول خدا(ص) آغاز شد و سپس با انكار مسألة جانشيني منتصب الهي پس از رسول خدا(ص) ـ که منجر به روي کارآمدن حاكمان غير اسلامي گرديدـ دنبال شد.
خانواده مديران در نظام اسلامي از منظر قرآن
خانواده از نگاه قرآن به عنوان واحد مستقل اجتماعي ظرف بروز شايستگي هاي بالقوه در انسان است، به گونه اي كه اگر در مسير هدف نهايي خلقت (قرب به خدا) قرار گيرد، ابزار سعادت وگرنه، وسيله سقوط مي شود. قرآن عوامل مهم اين سقوط را «اصيل پنداري پيوند خانوادگي»، «گرايش به فسق و نافرماني و بي قانوني به خاطر خانواده»، «غرور و غفلت نسبت به آخرت به خاطر خانواده» مي داند.
فرقه وهابيه، مروج اصولِ اعتقادي اسرائيليه
در زمان پيامبر اکرم(ص) و حتي ابوبکر چيزي از اسرائيليات در تفسير، تاريخ و اصول اعتقادي مسلمانان مطرح نبود. از زمان خليفه دوم کم‌کم افکار و انديشه‌هاي بني اسرائيلي در ميان مسلمانان رسوخ کرد. احبار يهودي و راهبان مسيحي بعدها با حمايت جاني و مالي معاويه و خاندان بني‌اميه، در ترويج اسرائيليات نقش کليدي داشتند. اکنون فرقه وهابيت به‌عنوان يک جريان ديني در برداشت از آيات صفات از آن بهره‌برداري کرده، خود را بر صراط حق و مخالفين را در گمراهي مي‌بينند.
گونه‌هاي طلاق در جاهليت و تحول نظام طلاق جاهلي با ظهور اسلام
از جمله عادات و قوانين غلط در فرهنگ جاهلي كه اسلام با آن مبارزه كرد، آداب و رسوم آنها در طلاق بود. موقعيت منحط زن در جامعه جاهلي و حاكميت فرهنگ مردسالاري در آن جامعه، باعث به وجود آمدن انواع رفتارهاي ظالمانه در نظام طلاق نسبت به زن شده بود. شريعت اسلام با تأكيد بر اصالت و انسانيت زن، بسياري از قوانين طلاق جاهلي را اصلاح و تعديل كرد؛ به اين صورت كه بعضي از انواع طلاق رايج در جاهليت را از اساس باطل اعلام نمود و بعضي ديگر را با اصلاحاتي همراه با توصيه به رعايت حقوق زنان، تأييد و بعضي انواع طلاق را تشريع كرد.
سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم
خداوند در حیات فردی و اجتماعی انسان، سنت‌های گوناگونی دارد و برای امور مختلف، ضابطه و قانون ویژه‌ای قرار داده است و روش خاصی را اعمال می‌کند. کارهای او در آفرینش و تدابیرش در امور عالم بیهوده و بی‌حساب نیست. سنت و روش او در خلق و تدبیر اجتماع بر اساس قانون و اسبابی ویژه است.
انقلاب اسلامي ايران و مُجددان بزرگ مذهب شيعه
انقلاب اسلامي ايران زماني به پيروزي رسيد که قابليت پذيرش استعمار و استبداد در ميان مردم از ميان رفت. اين اتفاق در فضاي فرهنگي‌اي رخ داد که توسط سه تن از احياگران و مجددان بزرگ معاصر شيعه، يعني امام خميني (ولايت‌فقيه)، علامه اميني (ولايت) و علامه طباطبايي (علوم قرآن) مهيا شده بود. ضمن آنکه حلقه احياگران مذکور در کنار حلقه تقريب مذاهب اسلامي، فرهنگ اصلي انقلاب اسلامي ايران را شکل دادند.