بررسي موجودات هوشمند فرازميني از منظر مفسران قرآن
قرآن کريم به آفرينش موجودات بي‌شماري در آسمان‌ها و زمين اشاره کرده است. در اين ميان، تعداد زيادي از آنها موجودات زنده‌اند که بخشي از آنها در خارج از زمين زندگي مي‌کنند. برخي صاحب‌نظران با استناد به تعابير قرآني نظير «دَابَّةُ»، «الْمَشَار‌ِق‌ِ وَ الْمَغَار‌ِب‌ِ»، «الْعَالَمِينَ»، «مَنْ فى السَّمَاوَاتِ»، «وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج» وجود چنين موجودات زنده را در آسمان‌ها ممکن و حتي ضروري دانسته‌اند.
روش امام صادق (ع) در تفسير عقلاني قرآن کريم
روش تفسير عقلي، ازجمله روش‌‌هايي است که در کنار ساير روش‌ها ـ همچون روش تفسير قرآن به قرآن و روش تفسير قرآن به سنت ـ براي تبيين و تفسير آيات قرآن به‌کار مي‌رود. قرآن کريم، در بردارنده برهان‌هاي عقلي است و در بسياري از آيات، انسان‌ها را به تفکر، تعقل و تدبر دعوت نموده است.
بررسي تطبيقي زن در نگاه جاهليت، اديان، اسلام و فمینيسم
در ابتدا اين مقاله نگاهي دارد به جايگاه زن در فرهنگ عرب جاهلي مثل ازدواج و حقوق مالي زن و در ادامه اين جايگاه را در قبايل غير عربي و جوامع متمدن بررسي مي كند. نويسنده به بررسي تطبيقي موقعيت زن در اديان پيش از اسلام و شخصيت ها و مكاتب آن مي پردازد. پس از نگاهي به انديشه جهان غرب و جنبش فمينيسم در مورد حقوق زنان, ديدگاه قرآن در خصوص حقوق زن, خلقت زن, ازدواج, حيض, مالكيت, برابري در كيفر و شخصيت زن مورد تحليل قرار مي دهد.
خانواده از منظر فمینیسم و قرآن
خانواده از دیرباز به عنوان اولین و مهم‏ترین نهاد اجتماعى تأثیرگذار در زندگى انسان مورد توجه صاحبنظران در رشته ‏هاى مختلف علوم بشر بوده است و نظریات مختلفى پیرامون نقش، کارکرد و فلسفه تشکیل خانواده مطرح شده است. نویسنده در این نوشتار پس از تعیین جایگاه نهاد خانواده در گذشته و امروز به برخى زمینه‏ هاى فروپاشى نهاد خانواده مى ‏پردازد.
طرح اندیشه مهدویت از سوی امام باقر علیه السلام
این نوشتار در ادامۀ مقالات گذشته و تأملی در چگونگی طرح آموزه‌های مهدویت از سوی امام باقر(ع) و کیفیت ارائۀ معارف مهدوی از سوی ایشان است؛ بیاناتی که با توجه به اهداف کلی دعوت دینی، فرصت ویژۀ صادقین در آموزش معارف دینی، نیازهای عصر سقوط امویان و ظهور عباسیان شکل گرفته است.
پژوهشي در ارتباط دختر و پسر در دانشگاه‌ها و نقد ديدگاه‌ها
پژوهش حاضر درصدد است، ضمن توصيف وضعيت موجود در دانشگاه‌هاي کشور ‌ـ از طريق انجام تحقيقي ميداني ـ و ارائه برآوردي از نگرش دانشجويان به رابطه با جنس مخالف و ميزان پايبندي به آنها باورهاي ديني، به بررسي آراي موجود در اين خصوص بپردازد. براساس تحقيق ميداني مزبور، نگرش دانشجويان نسبت به رابطه با جنس مخالف و تأثير باورهاي مذهبي آنها، در حد متوسط ارزيابي شد.
جلوه هاي رفتاري حضرت زهرا(س) رفتار با همسر(1)
يادداشت حاضر در اولين بخش از بررسي جلوه هاي رفتاري حضرت زهرا(س) ، نمونه هاي زيبايي از نحوه برخورد و سلوك فاطمه زهرا(س) با همسرش را ذكر مي كند. نويسنده با اشاره به اين مطلب كه فاطمه زهرا(س) در طول زندگي پرفراز و نشيب خود با علي(ع) ، هيچ گاه از وي تقاضايي ننمود كه اجابت آن براي علي(ع) مشكل باشد؛ تعاون بر تقوا و نيكي را يكي از ارگان زندگي مشترك اين دو بزرگوار مي داند.
بررسي و تحليل شادكامي از منظر قرآن
آيات مختلفي از قرآن کريم بيانگر مؤلفه‌هايي از شادکامي است و در موضوعاتي نظير فرح، نعمت، شکر، رضا، صبر، بلا و فتنه مي‌توان به ديدگاه قرآن دراين‌باره دست يافت. شادكامي داراي سه مؤلفه رضامندي در خوشايند، فقدان عواطف منفي در ناخوشايند و نشاط در خوشايند و ناخوشايند است.
تأملي در بازار: مطالعة تحولات بازار در دهة اول پس از انقلاب اسلامي
بازار سنتي ايران به‌‌عنوان يكي از گروه‌هاي تأثيرگذار در پيروزي انقلاب اسلامي مطرح بود. پس از پيروزي انقلاب، رابطه‌ بازار با دولت دگرگون شد. در بررسي اين دگرگوني، دو فرضيه‌ قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاري‌ها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه‌ شواهدي از طريق روش تحقيق تاريخي، به نظر مي‌رسد هر دو فرضيه به واقعيت‌هاي بازار پس از انقلاب اشاره مي‌كنند.
نقدي بر خداشناسي اشو
اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي درصدد بررسي آراء اشو در رابطه با خداشناسي است. در اين زمينه، با نظر به كتب اين مدعي عرفان هندي، پنج موضوع مهم را از آثار پراكنده وي در باب خداوند جمع‌آوري و مورد بحث قرار داده و سپس به نقد عقلاني و فلسفي آن پرداخته است. اين پنج موضوع عبارتند از: اثبات وجود خداوند، تعريف خداوند، شناخت خدا، صفات خدا و چگونگي نائل شدن انسان به او.