همبستگي قناعت و آرامش روان از منظر امام علي (ع) در نهج‌البلاغه
نفس اماره با گرايش به خواسته‌هاي نفساني، در تعارض با فطرت الهي آرامش خود را به چالش مي‌کشاند. قناعت و پرهيز از زياده‌خواهي از جمله عواملي است که انسان را از صفات رذيله‌اي چون حرص و طمع، دروغ، خودخواهي و دلبستگي به امور مادي مبرّا ساخته و زندگي توأم با آرامش روان را به ارمغان مي‌آورد.
پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در دين
وحدت متعالي اديان، يکي از اصول مورد اتفاق سنت‌گرايان است. آنان معتقدند تمام اديان با وجود اختلاف‌های ظاهري، از گوهر مشترک باطني برخوردارند. دين در نظر سنت‌گرايان به اديان ابراهيمي اختصاص ندارد و هر روشي براي متمرکزشدن بر حق و زندگي کردن طبق اراده عالم بالا و متناسب با مقصد بشر، «دين» محسوب مي‌شود. اين ديدگاه سنت‌گرايان به حقانيت تمام اديان مي‌انجامد. از اين‌رو اعتقاد به نسخ و انحصارگرايي در باب حقانيت اديانِ ديگر، امري ناصواب است.
آرامش؛ رهيافت‌ها و راهکارها با تأکيد بر آموزه‌هاي اسلامي
دين به عنوان مجموعه‌اي از باورها، بينش‌ها و رفتارها بر اساس نيازهاي فطري انسان شکل مي‌گيرد. اين باورها و نگرش‌ها مي‌توانند به مثابة اصلي‌ترين عامل در تأمين بهداشت رواني فرد نقش‌آفريني مي‌کنند که مهمترين آنها کسب آرامش روحي و رواني در ارتباط انسان با خداست.
حمايت‏ هاي غيبي در زندگي پيامبراكرم(ص)
مطالعه و بررسي تاريخ زندگي پيامبراكرم(ص) به روشني دلالت مي‌كند كه حضرت همواره از امدادهاي غيبي و حمايت‌ها و عنايت‌هاي ويژه الهي بهره‌مند بود. اين حمايت‌ها كه در مراحل مختلف زندگاني ايشان رخ داد، ابعاد گسترده‌اي داشته كه در اين نوشتار با استناد به آيات قرآني و نيز نيم‌نگاهي به حديث و تاريخ، به مواردي از آن پرداخته شده است.
تحول مفهوم تروريسم؛ از انگيزه تا گستره فعاليت
پرسش از تحول در مفهوم تروريسم هدف اصلي پژوهش حاضر را تشکيل مي‌دهد. در همين راستا فرضيه مقاله بدين قرار مي‌باشد که تحولات عديده‌اي در مفهوم تروريسم به وجود آمده است که عبارتند از: 1. استفاده ابزاري از مذهب؛ 2. ساختار سازماني متفاوت؛ 3. استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين و سلاح‌هاي کشتار جمعي؛ 4. فراملي بودن و عدم نياز به حمايت از جانب دولت‌ها.
بررسي شبهه جهاد ابتدايي در تفسير آيه «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»
يکي از شبهات مطرح در تفسير آيه «لا اکراه في الدين»، مسئله تعارض جهاد ابتدايي در اسلام با اين آيه است. مراد از آيه لا اکراه، نفي حقيقي هر امر مکروه در دين خدا، نفي هرگونه اکراه دروني در پذيرش دين الهي يا غير الهي و نهي از اکراه بيروني در قلمرو دين الهي است و هيچ‌يک از اين حالات مغاير با اراده و اکراه الهي بر حاکميت دين خود نيست.
بررسي آيات ظاهر در نفي عصمت حضرت ابراهيم(ع)
ظاهر برخي از آياتي که درباره انبيا نازل شده است با عصمت آنان منافات دارد. برخي با استناد به ظواهر آياتي كه داراي عناويني مانند: غفران و مغفرت الهي، ذنب، توبه، عفو و ... هستند، شبهاتي را درباره حضرت ابراهيم(ع) مطرح نموده‌اند؛ مانند: شبهه مشرک بودن پدر حضرت ابراهيم و طلب استغفار حضرت براي وي، شبهه دروغ گفتن حضرت، شبهه آرزوي آمرزش از گناهان توسط حضرت، شبهه شک داشتن نسبت به زنده شدن مردگان و شبهه شرک ورزيدن حضرت ابراهيم(ع).
تجلي قرآن در رفتار حضرت فاطمه (سلام الله)
واضح است که شخصيت و مقام حضرت فاطمه (سلام الله) جز با تربيت قرآني شکل نگرفته است. آن حضرت نيز مي‌کوشيد تا در سراسر زندگي خود علاوه بر بندگي خداوند، رسالت قرآني خويش را در ارتباط با اداي مسئوليت‌هاي علمي و رفتاري بر جامعه، جامه عمل بپوشاند.
گفتمان و زمانه سياسي امام موسي کاظم(ع)
غير از شناخت گفتمان سياسي امامان معصوم شيعه(ع) که در تعارض با گفتمان سياسي امويان و عباسيان بود، توجه به عنصر مقتضيات زمانه يا فضا و شرايط حاکم بر دوره آنان ضرورت تام دارد. زيرا تأثير اين عنصر، سبب اختلاف در مواضع و عملکرد سياسي آنان در دوره‌هاي مختلف تاريخي است.
فاطمه زهرا (س) مفسر آيات الهي
يکي از مهم‌ترين راه‌هاي تربيت و تعليم عملي، تبعيت و الگوپذيري است. خداوند متعال، انبياء الهي را براي تعليم و تربيت، تزکيه و تعالي ارسال داشته و ايشان را الگوهاي عملي انسان قرار داده است. از اين ميان معصومين (ع) و فاطمه زهرا (س) که کوثر و مبارکه و منصوره است، هر چند عمر بسيار کوتاهي داشت (همچون کوثر که کوتاه‌ترين سوره قرآن است) اما تجلي خير کثير، برکت، نصر و پويايي است.