تعریف و تمجید های خرقه پوشان انحراف
کرامات دراویش، مسیر گمراهی و انحراف در تصوف
در بعضی از کتاب های منصوب به دراویش تلاش شده است کرامات زیادی را برای صوفیان و دراویش نقل نمایند و با این روش مقام و جایگاه آنها را در میان افراد بالا ببرند.
آیت الله نوری همدانی و رنج زندان به خاطر نقد صوفیان
خاطره مرجع عالیقدر حضرت آیت الله نوری همدانی از برخورد با صوفیان از ارتباط تنگاتنگ ساواک و تصوف.
ذبح نبوت برای مشروعیت بخشیدن به ولایت اکتسابی اقطاب صوفیه
یکی از علل جدایی طریقت از شریعت در فرقه سیاسی صوفیه توجیه ولایت ساختگی اقطاب می باشد متاسفانه این انحراف تا جای پیش رفته که صوفیان عارف نما به جدایی علت وجودی پیامبراکرم(ص) و حضرت علی(ع) فتوا می دهند!
عقیده دراویش: کسی که با قطب بیعت کند، عذاب نمی‌شود
از مسائلی که جزو عقاید محوری صوفیه محسوب می‌شود، مساله ولایت است. مفهوم ولایت و به تبع آن بیعت از مسایل اصلی در میان صوفیه هست که از دیرباز درباره آن گفتگوهای بسیاری شده است.
دخالت قطب سیاسی صوفیه در امور فقهی
نورعلی تابنده قطب سیاس صوفیه بار دیگر در امور فقهی دخالت کرد تا فصل جدیدی در این فرقه به اصطلاح عرفانی رقم بخورد.
تفاوت دیدگاه آیت الله جوادی آملی و بزرگان فرقه صوفیه گنابادیه
تفاوت نگاه عارفان حقیقی و صوفیان عارف نما در بحث شیطان
صوفیان عارف نما با تطهیر چهره شیطان موجود مطرود و رانده شده از درگاه الهی آن را تا مقام کلیم اللهی بالا میبرن
نظر قطب صوفیه گنابادی درباره ریاضت های پیامبر(ص)
نورعلی تابنده قطب صوفیه گنابادی قائل بر این است که حضرت محمد (ص) به دستور ابوطالب (ع) ریاضت هایی برای رسالت خود کشیده است.
منع تقلید از آیات اعظام، بهجت،نوری همدانی،مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی
قطب سیاسی صوفیه فقرا را از تقلید چهار مرجع فقهی شیعه منع کرد
خط دهی مشاوران جدید و علنی شدن منع تقلید از آیات اعظام بهجت، نوری همدانی،مکارم شیرازی وصافی گلپایگانی در فرقه سیاسی صوفیه
نورعلی تابنده: من قطب سیاسی نیستم!
صدای اعتراض نورعلی تابنده با روشنگری فقرای حقیقت طلب