پیوند فرهنگی و دینی زرتشتیان و کلیمیان
پژوهشگران باور دارند از نخست باور به یگانگی خداوند در یهودیت بوده ولی پس از آمدن عبرانی‌ها به ایران مفهوم خداوند از خدای بنی‌اسراییل به خدای جهانی و همگانی‌تر دیگرگون می‌شود که برگرفته از اندیشه‌های ایرانی بوده‌است.»
تفاوت احکام زن حائض در اسلام و زرتشتی
همین که زن حیض شد، باید لباس ها و لوازم همراه خود را در آورد و لباس ویژه بپوشد و (تا پایان دوره ی قاعدگی) در محل مخصوص زنان حائض اوستا بخواند ...
آیین درگذشت اشوزرتشت در کالیفرنیای آمریکا / عکس
زرتشتیان ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا، در روز درگذشت اشوزرتشت آیین جَشَن‌خوانی برگزار کردند.
آیین بزرگداشت درگذشت زرتشت برگزار شد
درگذشت زرتشت پیامبر ایرانی در شهرهای یزد، تهران و کرمان گرامی داشته شد
نماز در دین زرتشت
پرستش خداوند شیوه های گوناگونی از قبیل حج، نماز، قربانی، نذر و... دارد که بارزترین و عالی ترین آنها نماز است.
مقایسه عقد ازدواج باستانی، و خطبه عقد اسلامی
این جریان معاند در ادامه، ناجوانمردانه به اسلام تاخته و عنوان کرد که عقد ازدواج اسلامی، به این صورت است که زن، خود را در مقابل دریافت مهریه (پول) در اختیار مرد قرار می‌دهد!
اعدام مرتد در دین زرتشتی به استناد شاهنامه
طبق دستور زرتشت هرکس منکر خداوند شود، اگر پس از یک سال نصیحت باز نگشت، اعدام می شود:
هیچ عاقلی نمی پذیرد! / دروغ برای حفظ جان
پژوهشگر زرتشتی دکتر فرهنگ مهر، تقیه و دروغ مصلحتی حتی برای حفظ جان را از از نظر دین زرتشت، مردود می خواند.
ازدواج زرتشتیان با محارم در کلام دکتر شریعتی
زرتشتیان ازدواج با خواهر را باعث بخشایش گناهان می دانستند
«کردار نیک تر» برتر از «کردار نیک» از نگاه قرآن کریم
حجت الاسلام استاد احمد غلامعلی