اعدام مرتد در دین زرتشتی به استناد شاهنامه
طبق دستور زرتشت هرکس منکر خداوند شود، اگر پس از یک سال نصیحت باز نگشت، اعدام می شود:
هیچ عاقلی نمی پذیرد! / دروغ برای حفظ جان
پژوهشگر زرتشتی دکتر فرهنگ مهر، تقیه و دروغ مصلحتی حتی برای حفظ جان را از از نظر دین زرتشت، مردود می خواند.
ازدواج زرتشتیان با محارم در کلام دکتر شریعتی
زرتشتیان ازدواج با خواهر را باعث بخشایش گناهان می دانستند
«کردار نیک تر» برتر از «کردار نیک» از نگاه قرآن کریم
حجت الاسلام استاد احمد غلامعلی
اهل بیت(ع) در بحث با موبد غیبی
ادعای عصمت باید از طریق قرآن ثابت شود و الا بدعت یا تحریف است.
وصیت نامه های دروغین کورش و داریوش
عده ای از کوروش پرستان افراطی که تا نام کوروش را به زبان می آوریم ادعای میهن پرستی می کنند درحالی که از تاریخ و دوره تاریخی هخامنشیان اطلاعی ندارند.
ازدواج استقراضی میان زرتشتیان (قرض دادن زن خود به مرد دیگر)
از رفتارهای زشت زرتشتیان در عصر ساسانی ـ که متأسفانه برخی ناآگاهان آرزوی بازگشت آن روزگار را دارند ـ قرض دادن زن خود به مردی دیگر و به عبارت دیگر ازدواج استقراضی بوده است.
وندیداد (بخشی از اوستا) مناسب با هیچ زمانی نیست!
این نمونه ها نشان می دهد، نه تنها بخشی از مطالب وندیداد، متناسب با زمان تألیف آن نبوده بلکه با هیچ زمانی تناسب ندارد
زنده زنده پوست کندن مرتدان از سوی زرتشتیان
به موجب وندیداد، کیفر بدعت گزاران و از دین برگشتگان (= مرتدان) مجازاتی هولناک داشت که مجرم را زنده زنده پوست می کندند؛
بیش از هزار ضربه شلاق برای یک کار کوچک
مجازات شلاق در کتاب های زرتشتی
مجازات شلاق برای بعضی گناهان از جمله مجازات هایی است که در منابع کهن زرتشتی آمده است.