برپایی مسابقات رقص زنان درایران/ سکوت وزارت ارشاد ادامه دارد + تصاویر
در این مسابقات که کاملا مخالف قانون اساسی کشور می باشد، ۲۸ نفر از شهرهای مختلف ایران در رده انفرادی و ۴ گروه هم در رده تیمی حضور داشتند و رقاصی خود را به نمایش گذاشتند.