نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
برچسب: دانشگاه‌های کاتولیک فرانسه
نخستین دور گفت‌وگوی دینی ایران و فرانسه؛
کاردینال جین نوئل آولین: گفت‌وگو تجلی صفت الهی در انسان است
رئیس کل شورای دانشگاه های کاتولیک فرانسه در نخستین دور... گفت وگوی دینی ایران و فرانسه گفت گفت وگو تجلی...
جین نوئل آولین رئیس کل شورای دانشگاه های کاتولیک فرانسه... دور گفت وگوی دینی ایران و فرانسه گفت گفت وگو... گفت وگوی دینی ایران و فرانسه اولین قدم ما در... کل شورای دانشگاه های کاتولیک فرانسه با تأکید بر لزوم...
کد خبر: ۸۳۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸