نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
برچسب: دکتر همایون سامه یح
روایت رئیس انجمن کلیمیان از وضعیت اقلیت های ایران؛
هیچ محدودیتی در انجام فرائضمان نداریم/ اسرائیل از یهودیت سوء استفاده می کند
حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی در جایگاه ریاست جمهوری... دولت را بیشتر کرده است دکتر همایون سامه یح می... کلیمیان را می خوانید بهعنوانمقدمه لطفاتوضیحاتیدرموردخودتانوانجمنبرایمانداشتهباشید من سامه یح هستم... انجمن مختار است که هرکاری انجام دهد وضعیتکلییهودیانایرانبهچهصورتاستودربارهپراکندگی شاندرشهرهایمختلفتوضیحبفرمایید در...
کد خبر: ۸۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲