نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
برچسب: رقص سماع
حرکات و شکل بدن در رقص سماع چه معنایی دارد؟
در رقص سماع چه معنایی دارد ...
کد خبر: ۸۲۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


آیا تصوف در اسلام اصالت دارد؟
موسیقی رقص سماع و سایر موارد خلاف شرع رایج است... و مفاسد زیادی نظیر رقص سماع شاهد بازی طنبور و... بعضی صوفیان در رقص های سماع پس از مصرف بنگ...
کد خبر: ۷۰۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲


رقص چرخشي پوچ سماع
اعمال عبادی خاص خویش می دانند همان رقص صوفیانه یا... رقص سماع است که به ادعای این فرقه راه رسیدن... خویش می دانند همان رقص صوفیانه یا رقص سماع است... می پرداختند و رقص و پایکوبی می کردند این قبیل...
کد خبر: ۱۵۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


چند سؤال از محضر بزرگان صوفيه (دراويش)
14 مدرک غنا رقص سماع خود را بیان نمائید 15...
کد خبر: ۱۰۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


چند سؤال از محضر بزرگان صوفيه (دراويش)
14 مدرک غنا رقص سماع خود را بیان نمائید 15...
کد خبر: ۱۰۳۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


نقد و بررسی فرقه‌ی گنابادی(1)آیا تصوف در اسلام اصالت دارد؟
اخلاقی استعمال بنگ و حشیش موسیقی رقص سماع و سایر... زیادی نظیر رقص سماع شاهد بازی طنبور و دف نوازی... در رقص های سماع پس از مصرف بنگ و حشیش...
کد خبر: ۹۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


نقد و بررسی فرقه‌ی گنابادی(1)آیا تصوف در اسلام اصالت دارد؟
اخلاقی استعمال بنگ و حشیش موسیقی رقص سماع و سایر... زیادی نظیر رقص سماع شاهد بازی طنبور و دف نوازی... در رقص های سماع پس از مصرف بنگ و حشیش...
کد خبر: ۱۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


چند سؤال از محضر بزرگان صوفيه (دراويش)
14 مدرک غنا رقص سماع خود را بیان نمائید 15...
کد خبر: ۱۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


زهد بدون علم ،خصیصه خبیثه دراویش
و دفاع از او در آثارشان ۱۲ رقص سماع و... غنا را عبادت می دانند اما مجتهدین رقص را حرام... این طایفه رقص و دستک زدن و غنا است و... که گوساله را ساخت گوساله پرستان برگرد گوساله رقص و...
کد خبر: ۱۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


صوفيه و مداخله در مسائل سياسي
و مسلمانان کفار را نجس بدانید 12 مدرکِ رقصِ سماع...
کد خبر: ۱۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


صوفيه و مداخله در مسائل سياسي
کفار را نجس بدانید 12 مدرکِ رقصِ سماع خود را...
کد خبر: ۱۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


28سوال بي پاسخ از دراويش
و مسلمانان کفار را نجس بدانید 12 مدرکِ رقصِ سماع...
کد خبر: ۱۱۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳