نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
برچسب: ریچارد سوینبرن
ریچارد سوینبرن، فیلسوف انگلیسی/
حکومت‌های خداناباور، نابردبارتر بوده‌اند/ مهم‌ترین شبهه علیه وجود خدا
ریچارد سوینبرن فیلسوف انگلیسی گفت پرنفوذترین و قدرتمندترین حکومت های...
ویژگی را ندارد در مقابل فلاسفه خداباوری همچون ریچارد سوئین... این فیلسوف بریتانیایی انجام داده که در آن سوینبرن اشاره... کامل مصاحبه با ریچارد سوینبرن است در مورد ریچارد سوینبرن...
کد خبر: ۸۴۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸