نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
برچسب: سرمایه عقلی
آیت الله سیدمحمد خامنه ای:
پیام نیمه شعبان توجه به فلسفه تاریخ است
نشده قابل تامل است بشر آنجا که به سرمایه های... عقلی پرداخته و به نفس لوّامه توجه داشته خوشبخت بوده... است و آنجا که این سرمایه را کنار گذاشته یا... داد دوم اینکه انسان بیهوده و برای سرمایه بدون سود...
کد خبر: ۸۲۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۰۱