برچسب: عبدالحسین فخاری
ابعاد جامعه‌شناختی پیدایش «بهائیت»
عبدالحسین فخاری نویسنده و پژوهشگر در حوزه مهدویت و بهائیت...
شده انتشارات گوی تحت عنوان گفتمان مهدوی تألیف عبدالحسین فخاری... در ادامه این مراسم عبدالحسین فخاری نگارنده کتاب گفتمان مهدویت... گرفت که البته ایرانی ها پیروز شدند فخاری تصریح کرد... فخاری در ادامه با اشاره به مهدویت بیان کرد مهدویت...
کد خبر: ۸۲۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰