برچسب: مونولوگ حجاب
در تگزاس
مونولوگ نمایشی «تجربیات زنان از حجاب»
مونولوگ تک گویی نمایشی حجاب با هدف ارائه تجربیات زنان...
هاشم کارگردان برنامه مونولوگ حجاب گفت این برنامه قصد دارد... است داستان های مونولوگ برگرفته از نوشته های بانوان مسلمان...
کد خبر: ۸۳۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲