انتقاد برنده نوبل اقتصاد به نگاه منفی نخست وزیر هند به مسلمانان ۱۹ مهر ۱۳۹۸

انتقاد برنده نوبل اقتصاد به نگاه منفی نخست وزیر هند به مسلمانان

برنده نوبل اقتصاد در مصاحبه ای از یکجانبه گرایی نخست وزیر هند و اینکه او اهمیتی به وجود مذاهب مختلف در این کشور نمی دهد انتقاد کرد.

سایر ادیان
چیزی یافت نشد !