زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه به گزارش ادیان نیوز، لستر که تنها به عذرخواهی از مسلمانان اکتفا نکرده و برای دیدار از یک مسجد در کراوفورد به این شهر رفته بود، درعین حال از هم حزبی های سابق خود نیز به خاطر اهانت به اقلیت ها انتقاد کرد. لستر در دیدار از این مسجد گفته است من اینجا آمدم، کفش […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، لستر که تنها به عذرخواهی از مسلمانان اکتفا نکرده و برای دیدار از یک
مسجد در کراوفورد به این شهر رفته بود، درعین حال از هم حزبی های سابق خود
نیز به خاطر اهانت به اقلیت ها انتقاد کرد.

لستر در دیدار از این مسجد گفته است من اینجا آمدم، کفش هایم را درآوردم
و کلاه از سر برداشتم تا به شما بگویم الله می داند در قلب شما و من چه می
گذرد؛ به همین خاطر اینجا آمدم تا در مسجد از همه شما عذرخواهی کنم.

متیو لستر ۲۵ ساله شش ماه پیش به گروه افراطی و دست راستی فیرست گروپ
پیوست. شعار این گروه دفاع خیابانی از ارزش های انگلیسی و سیاست بازی میهن
پرستانه عنوان شده است. شاخه افراطی و خشونت طلب این گروه با نام “نیروی
دفاعی نخست در انگلیس” معروف است. این گروه افراطی با راه انداختن گروه
هایی با عنوان “گشت های مسیحی”، بیرون خانه های مسلمانان تجمع کرده و به
مساجد انگلیس نیز حمله می کند. اعضای این گروه در شش ماه گذشته به چندین
مسجد در لندن، گلاسکو و برادفورد حمله کرده و انجیل هایی را به درون آنها
پرتاب می کردند.

منبع : شفقنا

قدرت بسیج و سپاه، آمریکایی ها را در خلیج فارس به زانو درآورد