تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

جامعه‏ ى ایرانى در مواجهه با اعرابِ مسلمان‏

نویسنده : حسین مفتخری

چکیده :

اوضاع و احوال ایران در قرون نخستین هجرى متأثر از ورود اعراب مسلمان به ایران و حاصل مواجهه دو نظام اجتماعى و دو فرهنگ و آیین متفاوت بود. فرهنگ و تمدن ایرانى – اسلامى که محققان ظهور و پیدایش آن را از آغاز قرن سوم هجرى به بعد در نظر مى ‏گیرند، برآیند حداقل دو قرن مواجهه و ارزیابى دو نظام فرهنگى ایرانى و اسلامى با یکدیگر است که سرانجام به وحدت و همسازى آن دو در نظامى جدید منتج شد.

هر چند اصول اساسى این تمدن جدید از اسلام نشأت مى‏ گرفت، اما به واسطه دیدگاه جهان‏ شمول اسلام، عناصر و اجزاءِ سازنده آن اغلب خاستگاهى ایرانى داشتند که از سوى دیانت جدید تأیید شده بود. مهم‏ترین مسأله این دو قرن – که از آن به دوره انتقال (گذر) یاد مى‏شود – فرایند تغییر کیش هر یک از طبقات اجتماعى است. از این‏رو مقاله‏ ى حاضر به منظور دستیابى به شناختى بهتر و فراگیر از چگونگى پیدایش و نشو و نماى فرهنگ و تمدن اسلامى در ایران به بررسى اولین واکنش‏هاى جامعه ایرانى در مواجهه با اسلام و اعراب مى‏پردازد.

کلیدواژه : ایران؛ اسلام؛ دوره‏ اسلامى؛ دوره‏ انتقال؛ تمدن اسلامى‏

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.