فیلم / پخت ۱۰ هزار نان توسط نانوای ایرانی برای زائران اربعین

 ادیان نیوز : ویدئوی زیر تصاویر اختصاصی از طلیعه جاذبه حسینی در پیاده روی عظیم اربعین در سال ۱۳۹۲ است که در این قسمت به پخت ۱۰ هزار نان توسط نانوای ایرانی برای زائران اربعین می پردازیم.

منبع: فرهنگ
  
شاید دوست داشته باشید