به گزارش ادیان نیوز، “میخائیل بوگدانوف” در جریان سفر به لبنان، با “سید حسن نصرالله” دیدار و گفتگو کرد. “الکساندر زاسبکین” سفیر روسیه در بیروت و “سید عمار موسوی” مسؤول روابط بین الملل حزب الله لبنان در این دیدار حضور داشتند. در این دیدار مسائل مختلف سیاسی و تحولات منطقه به ویژه اوضاع لبنان و […]

به گزارش ادیان نیوز، “میخائیل بوگدانوف” در جریان سفر به لبنان، با “سید حسن نصرالله” دیدار و گفتگو کرد.
“الکساندر زاسبکین” سفیر روسیه در بیروت و “سید عمار موسوی” مسؤول روابط بین الملل حزب الله لبنان در این دیدار حضور داشتند.
در این دیدار مسائل مختلف سیاسی و تحولات منطقه به ویژه اوضاع لبنان و سوریه بررسی شد.

ن و سوریه بررسی شد.

منبع: العالم