به گزارش ادیان نیوز، خانم «نجاة الطائی» با بیان اینکه ساخت این مسجد وحدت ملی و انسجام جامعه دیالی را نشان می دهد، گفت: هیاتی از شورای استان دیالی مدرسه وحدت عراق را در حوالی ناحیه کنعان در 18 کیلومتری شرق بعقوبه افتتاح کرد. وی با اشاره به اینکه ساخت این مدرسه با کمک های […]

به گزارش ادیان نیوز، خانم «نجاة الطائی» با بیان اینکه ساخت این مسجد وحدت ملی و انسجام
جامعه دیالی را نشان می دهد، گفت: هیاتی از شورای استان دیالی مدرسه وحدت
عراق را در حوالی ناحیه کنعان در 18 کیلومتری شرق بعقوبه افتتاح کرد.

وی با اشاره به اینکه ساخت این مدرسه با کمک های مالی شیعیان و اهل سنت
این منطقه صورت گرفته است، اظهار کرد: این مدرسه نماد وحدت ملی بوده و
همبستگی و وحدت جامعه دیالی را نشان می دهد.

خانم الطائی افزود: این مدرسه جدید که از شش کلاس همراه با ماحقات اداری
تشکیل شده، بحران بیش از 300 دانشجوی ابتدایی در چندین روستا را برطرف می
کند.

استان دیالی عراق سال هاست به دلیل عواملی از قبیل تنش های امنیتی و اهمال در طرح های ساخت مدارس،  از کمبود مدارس رنج می برد.

منبع : شفقنا