به گزارش ادیان نیوز، محمدحسین صوفی صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر در ششمین همایش وقف و رسانه با اشاره به اینکه اسلام و فقه اسلامی برای همه امور زندگی مادی و معنوی انسان برنامه ریزی دارد، گفت: یکی از رویکردهای با ارزش اسلام عزیز گسترش عدالت اجتماعی است و به این موضوع بسیار تاکید […]

به گزارش ادیان نیوز، محمدحسین صوفی صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر در
ششمین همایش وقف و رسانه با اشاره به اینکه اسلام و فقه اسلامی برای همه
امور زندگی مادی و معنوی انسان برنامه ریزی دارد، گفت: یکی از رویکردهای با
ارزش اسلام عزیز گسترش عدالت اجتماعی است و به این موضوع بسیار تاکید
دارد.

وی افزود: وقف، صدقه، انفاق و قرض
از جمله سنت های حسنه ای در اسلام هستند که زمینه ساز عدالت اجتماعی خواهند
بود ، از همین رو برای آنکه بتوانیم این سنت را در جامعه جاودان کنیم،
باید از ابزار هنر بهره مند شویم، به وسیله هنر می توانیم پیوست فرهنگی را
در جامعه داشته باشیم. یکی از دلایل ماندگاری عاشورا نیز این است که از هنر
برای ماندگاری آن استفاده کرده ایم و حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)
خودشان بدلیل رسالتی که داشته اند، یک رسانه بوده اند.

معاون
صدا سازمان صداوسیما با اشاره به این مطلب که مهمترین وظیفه رسانه ها
ترویج و اشاعه تفکر اسلامی است، گفت: یکی از بهترین رفتارها و تفکرها مربوط
به وقف است که در سالیان مختلف، به گونه های متفاوتی ترویج شده است و به
واسطه آن متدینین و متمکنین توانسته اند در عرصه وقف حضور یابند. آن زمان
وقف به ساخت مدرسه، کمک به ایتام و روضه خوانی اختصاص داشت و از سنت های
وقف محسوب می شد اما امروز به مرور زمان مصداق های وقف ، تغییر و تحول
یافته است.

صوفی با اشاره به انتظارهای
رسانه از اوقاف و اوقاف از رسانه ها خاطرنشان کرد: معرفی واقفین، موقوفات،
معرفی کارکردهای اجرایی وقف و برگزاری میزگردهای توجیهی در رابطه با این
سنت حسنه از جمله انتظارهای وقف از رسانه هستند، خوشبختانه اکنون رسانه ملی
به این موضوع بیشتر و متنوع تر از قبل پرداخته است و باتوجه به تجربه هایی
که داشته است، در آینده شاهد افزایش برنامه های تولیدی در راستای تحقق
اهداف اوقاف خواهیم بود.

منبع : مهر