مناظره با موضوع ولایت مطلقه فقیه

ادیـان نیوز :


منبع : انصار کلیپ