نویسندگان : نجارزادگان،فتح الله؛ شاهمرادی،محمد مهدی؛چکیده : از احادیث متعدد فریقین درمی‌یابیم که آنان در برخی از اوصاف و مقامات حضرت مهدی( از جمله مقام خلیفةاللهی، امامت، از اهل‌بیت رسول‌الله( بودن آن حضرت و … اتفاق‌نظر دارند. بی‌تردید مقام خلیفة‌اللهی امام مهدی( از میان سه نوع خلافتی که در قرآن کریم یاد شده، نوع خلافت […]

نویسندگان : نجارزادگان،فتح الله؛ شاهمرادی،محمد مهدی؛

چکیده :

از احادیث متعدد فریقین درمی‌یابیم که آنان در برخی از اوصاف و مقامات حضرت مهدی( از جمله مقام خلیفةاللهی، امامت، از اهل‌بیت رسول‌الله( بودن آن حضرت و … اتفاق‌نظر دارند. بی‌تردید مقام خلیفة‌اللهی امام مهدی( از میان سه نوع خلافتی که در قرآن کریم یاد شده، نوع خلافت ویژه‌ای است که از ناحیۀ حق تعالی برای انبیا و اوصیا رقم خورده است. خداوند آنان را به‌طور خاص خلیفۀ خود در زمین قرار داد که به نوبۀ خود، والاترین نوع خلافت است.

حکمت این خلافت، ظهور و بروز احکام و تدابیر الهی به دست خلیفۀ خویش در جوامع انسانی است تا قسط را در همۀ ابعاد آن برپا کند و با سیاست‌گذاری و اجرای احکام و حدود دینی، زندگی موحدانه و حیات معنوی و هدایت افراد را تأمین نماید.درک ماهیت خلیفة‌اللهی امام مهدی( با تبیین جایگاه نهضت امام در نظام تعالیم دین حق (احیای توحید‌گرایی) امکان‌پذیر خواهد بود. افزون بر آن، احیاگری دین حق با مقام عصمت پیوند می‌خورد و بلندای مقام خلیفة‌اللهی امام مهدی( را نمایان می‌سازد.

کلیدواژه: امام مهدی (عج) ،خلیفه الله ،قسط ،احادیث فریقین ،خلافت