تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

امکان جامعه شناسی سیاسی جهان شمول

نویسنده : برتران بدیع
ترجمه : احمد نقیب زاده

چکیده :

نگاهی مقایسه ای به فرهنگ ها تصورات متفاوتی از سیاست را آشکار می سازد که می توان باز هم از خود پرسید: آیا یک جامعه شناسی جهان شمول بر پایه این مفاهیمِ بنیادی امکان پذیر است؟ قبل از مقایسه, لازم است از خود بپرسیم آیا قرن ها تاریخ و سازمان اجتماعی به تکثری از الگوهای کنشی و تفهمی نمی انجامد که در مقابل یکسان پنداریِ ساده لوحانه ای که نظریه پرداز مدعی ارائه الگویی از آن است سر به عصیان می گذارند.

نظرگاه تاریخی چنین القا می کند که این پراکندگی بیش تر ناشی از تنوّعِ تأملاتی است که بازی گرانِ مجموعه های اجتماعی متفاوت در مورد اِعمالِ خاص قدرت خود به کار برده اند. این اِعمال قدرت می تواند در همه جا به یک شیوه ظاهر شود: حالت قهری, متقاعد کننده, کم و بیش نهادینه; اما برداشت از آن متفاوت است. سئوال های کلاسیکی که جامعه شناس مانند بازی گرِ سیاسی مطرح می کند نشان از این تفاوت ها دارد: آیا قدرت, مشروع است؟

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.