به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: آیا مضاربه با غیر طلا ونقره جایز است؟ مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است،اشکال ندارد ولی مضاربه با کالا صحیح نیست. منبع : شفقنا

به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

آیا مضاربه با غیر طلا ونقره جایز است؟

مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است،اشکال ندارد ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.

منبع : شفقنا