انسان، پوشش و ریشه های تاریخی

نویسنده : سید مهدی قانع    

چکیده :

نویسنده با اشاره به ویژگی هایی که منابع تاریخ معنویت بشر که عبارتند از: رساله های بزرگان و قدیسین ادیان و آثار فلسفی، تاریخی و افسانه ها و قصص مربوطه دارد، به آیاتی از قرآن کریم و کتاب مقدس یهودیان استشهاد نموده تا ثابت کند که حیا، پوشش و حجاب به اجماع تمام ادیان الهی از ابتدای سکونت آدم و حوا در زمین وجود داشته است، آنگاه به نکاتی در همین راستا در بخش هایی از ده فرمانی که به موسی(ع) ابلاغ شده بود و در آیین زرتشتیان می پردازد و در جمع بندی نتیجه می گیرد که از آغاز خلقت در وجود انسان به ویژه زنان یک نیروی فطری به ودیعه نهاده شده که نفس را از رو آوردن به زشتی ها برحذر می دارد.

کلید واژه : پوشش انسان در تاریخ ،حجاب قبل از اسلام ،پوشش قبل از اسلام ،پوشش در ادیان الهی

شاید دوست داشته باشید