تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

قلمرو شناسی روان‌شناسی اخلاق

نویسنده : مسعود آذربایجانی

چکیده :

روان‌شناسی اخلاق به مطالعه روان‌شناختی فضائل و رذائل اخلاقی و رفتارهای متناسب با آنها به‌منظور تحلیل علمی و کشف مبانی انسان‌شناختی آنها می‌پردازد. هدف اصلی این مقاله ارائه توصیفی تعریف، موضوع و قلمرو روان‌شناسی اخلاق است.
این قلمرو شامل مسائل و موضوع‌هایی از روان‌شناسی است که به‌گونه‌ای مؤثر بر اخلاق است؛ از جمله این مباحث می‌شود از مبانی انسان‌شناختی اخلاق، عوامل مؤثر بر تحول روانی، تفاوت‌های فردی و روانی، روان‌شناسی کمال، شخصیت و اخلاق، آسیب‌شناسی روانی و اخلاقی، روان‌شناسی اجتماعی و اخلاق، روان‌سنجی و اخلاق، رشد اخلاقی، شیوه‌های تغییر نگرش و رفتار، خودگرایی روان‌شناختی و لذت‌گرایی روان‌شناختی، اراده اخلاقی و وجدان اخلاقی و نیز احساسات اخلاقی نام برد.
روش تحقیق در این مقاله «توصیفی» و اغلب براساس مطالعات تجربی در روان‌شناسی و تا حدی نیز براساس تأملات فلسفی و عقلی و نقلی در این قلمرو است. از جمله دستاوردهای این جستار، طرح بحث در خصوص رابطه اخلاق و روان‌شناسی و ارائه طریق در زمینه خدمات روان‌شناسی به اخلاق است.

کلیدواژه : اخلاق، روان‌شناسی، روان‌شناسی اخلاق، رشد اخلاقی.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.