عکس/ کسی که می خواهد جای «جهاد مغنیه» را بگیرد

به گزارش ادیان نیوز، کودکی لبنانی می خواهد راه شهید جهاد مغنیه را ادامه دهد. کودکان بسیاری
چون او در سرزمین های اسلامی، پرچم اسلام را برافراشته خواهند کرد.

منبع : مشرق

شاید دوست داشته باشید