تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

شکست اولین تجمع ضد اسلامی در اتریش

به گزارش ادیان نیوز، شمار این تظاهرکنندگان حتی از شمار افسران حاضر پلیس کمتر بود وعلاوه بر آن حدود ۵۰۰۰ نفر در یک ضد تظاهرات علیه آنها شرکت کردند.

اتریش تازه ترین کشور اروپایی است که شاهد تظاهرات “ضد اسلامی شدن” است.

به گفته “بتانی بل” خبرنگار بی بی سی دروین هواداران پگیدا درتجمع خود درمیدانی درشهر فریاد “ما مردم هستیم” سرمی کشیدند.

بعضی از آنها با بالا گرفتن دست هایشان سلام نازی می دادند و پلیس تلاش
می کرد آنها را از تظاهرکنندگان گروه رقیب که شعار “مرگ بر پگیدا” سر می
دادند جدا کند.

سازمان دهندگان گروه پگیدا در اتریش و آلمان می گویند که با مسلمانان دشمنی ندارند.

حزب سبز اتریش ازراهپیمایی پگیدا انتقاد کرد اما “هاینز کریستیان
اشتراسه” از حزب آزادی که دست راستی است علیه بدنام کردن آنچه یک “جنبش جدی
حقوق مدنی” خواند هشدار داد.

خبرنگار بی.بی.سی می گوید که هرچند میزان مشارکت در تظاهرات پگیدا در وین کم بود اما گرایش هایی از نوع پگیدا در اتریش تازگی ندارد.

منبع : ایرنا

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.