در محضر خورشید درسهایی از تفسیر سوره نور (۱۰)

نویسنده: ض‍ی‍اء م‍رت‍ض‍وی
  
چکیده:
مقاله حاضر، تفسیر آیات شانزدهم تا بیستم سوره نور است که اشاره ای به توطئه منافقان برای مخدوش ساختن چهره مبارک پیامبر اکرم(ص) دارد. جریان «افک» و تهمت زدن به یکی از همسران پیامبر(ص) ، گرچه با دسیسه منافقان شکل گرفت، اما تبدیل آن به یک موضوع پیچیده ناشی از سهل انگاری جمعی از مسلمانان در گسترش این شایعه بود. نویسنده پس از شرح کلی و تفسیر تفصیلی این آیات، روایاتی را در خصوص «اشاعه فحشا» نقل می کند.

شاید دوست داشته باشید