نویسنده: امير جوان آراسته چکيده :ازجمله خدمات عرفان و عرفا خدمت به ساحت اخلاق است که جايگاه اخلاق در حرفه‌آموزي با توجه به «فتوت‌نامه‌ها» نشانگر آن است. فتوت‌نامه‌ها، رساله‌ها و کتاب‌هايي هستند که بزرگان اهل فتوت در مقام آموزش اخلاقي پيروان و مريدان خود، درباره شيوه جوانمردي در حرفه‌ورزي مي‌نوشتند. در فتوت، پيش از ورود […]

نویسنده: امير جوان آراسته

چکيده :
ازجمله خدمات عرفان و عرفا خدمت به ساحت اخلاق است که جايگاه اخلاق در حرفه‌آموزي با توجه به «فتوت‌نامه‌ها» نشانگر آن است. فتوت‌نامه‌ها، رساله‌ها و کتاب‌هايي هستند که بزرگان اهل فتوت در مقام آموزش اخلاقي پيروان و مريدان خود، درباره شيوه جوانمردي در حرفه‌ورزي مي‌نوشتند. در فتوت، پيش از ورود به هر حرفه‌اي ‌بايد «فتا» شد؛ لازمه فتا شدن نيل به ويژگي‌هايي اخلاقي است که در مشرب جوانمردان براي رسيدن به اين جايگاه شريف ضروري است.
در اين نوشتار با گذري بر مفهوم واژگاني و اصطلاحي فتوت، موارد کاربست اين واژه در قرآن رصد گرديده و به پيشينه فتوت و نسبت آن با پيامبران اشارتي رفته و سپس ارتباط ميان اصناف و فتوت بررسي شده است. همچنين رويکرد خاص جوانمردان به اخلاق در عرصه حرفه‌ورزي با مراجعه به فتوت‌نامه‌ها تبيين گرديده است.

کلیدواژه: فتوت، فتوت‌نامه، اخلاق، سلوک نفساني.