نویسنده : عبدالرضا عرب ابوزيدآبادي چكيده :عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب از شخصيت‌هاي مشهور تاريخ اسلام و از اصحاب نزديك امامان نخستين شيعه است. او رسول خدا(ع) را درك كرده و از آن حضرت نيز رواياتي نقل نموده است. عبدالله نزد مورخان شيعه و سني از جايگاه والايي برخوردار است و از او با احترام […]

نویسنده : عبدالرضا عرب ابوزيدآبادي

چكيده :
عبدالله بن جعفر بن ابي‌طالب از شخصيت‌هاي مشهور تاريخ اسلام و از اصحاب نزديك امامان نخستين شيعه است. او رسول خدا(ع) را درك كرده و از آن حضرت نيز رواياتي نقل نموده است. عبدالله نزد مورخان شيعه و سني از جايگاه والايي برخوردار است و از او با احترام ياد كرده‌اند.
روايات فراواني از او نقل شده است. با اينكه او از اصحاب خاص و نزديك امام حسين(ع) و از چهره‌هاي برجسته هاشمي بود، ولي در قيام كربلا حضور نداشت. درباره علت حضور نداشتن او در قيام كربلا ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد كه در نوشته حاضر، بررسي مي‌شود.

كليد واژه‌ : امام حسين(ع)، عبدالله بن جعفر، قيام كربلا و بني‌اميه.