نکته عجیب درباره "تانگو" الگوی مشابه آن با دیگر نرم افزارهای پر کاربر است. این نرم افزارها یا توسط سرمایه گذاران صهیونیست و اسرائیلی اداره می شوند و یا توسط مخالفان دولت چین، و کسانی که قصد دارند نفوذ آمریکا در آسیا را گسترش دهند. درواقع "تانگو" از هر دو الگوی یاد شده استفاده کرده است!
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

ادیـان نیوز :

دانلود فیلم – Tango