اخلاق راهبرد اساسی در فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

نویسنده : حسین قاسمیان المشیری

چکیده :
بحث از اخلاق در این نوشته، در دو ساحت پی‌گیری شده و اصول مربوط به آن در دو سوی فریضه امر و نهی مدنظر قرار گرفته است: ۱. رفتارهایی که شخص آمر و ناهی باید بدان‌ها متصف و ملتزم باشد؛ ۲. خُلقیاتی که در ظرف مواجهه با افراد گنهکار، ‌باید از خود نشان دهد.
با توجه به ملاحظه یادشده، چارچوب‌های اساسی و بنیادین اصول اخلاقی در فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به‌صورت عمده از نظر نگارنده عبارتند از: اخلاص در نیت، ورع، بردباری، عامل بودن، فرو بردن خشم و غضب، صبر و استقامت، عدالت‌خواهی، حُسن خلق (خوش‌رویی، گفتار نرم و رفتار عملی)، احسان و محبت، عفو، مدارا و تساهل، اصلاح گام‌به‌گام.

کلیدواژه : اخلاق، راهبرد، فریضه، امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر.

شاید دوست داشته باشید